7 Dům nad průjezdem

(Torhaus)

vystavěn nad vstupem na plošinu v letech 1589 a následujících; sklep se střílnami na obranu; horní podlaží využívána k bydlení; portál upraven v letech 1729-36; doplněn reliéfem Augusta Silného v roce 1910; obranný systém tzv. "tmavé appareille" (francouzsky: výjezd): dřevěná vrata, katapult, výklenek s podsebitím, sklápěcí palisády, železná vrata a kaponiéra (viz bod 12).

Jdi zpět