11 Baterie Jiřího

(Georgenbatterie)

vybudovaná v letech 1669-79 pro střelce bránící vstupní frontu; dnes osazena pěti děly.

Jdi zpět