12 Nová zbrojnice

(Neues Zeughaus)

zřízena v r. 1631 jako slavnostní sál (Johannisův sál), její podélná osa je nad  tmavým "appareille" (franz. výjezd); ve sklepení se nachází kaponiéra se střílnami na obranu vchodu; po požáru v r. 1816 budova nově koncipována již jako zbrojnice (sklad zbraní a válečných nástrojů).

Jdi zpět