15 Magdalénin hrad / Sklad proviantu

zřízen v r. 1621/22 jako renesanční zámeček; sloužil k ubytování dvorního doprovodu a k uskladnění potravin; sudový sklep: v letech 1725-1818 zde byl umístěn obří vinný sud Augusta Silného, který pojal 238 000 litrů; v letech 1818/19 byl sklep přestavěn na sklad odolný proti bombardování

Jdi zpět