35 Válečná kasárna II

(Kriegskaserne II)

odolná proti střelbě, vybudována v roce 1880/94 pro umístění velitelstva dělostřelců.

Jdi zpět