40 Zobelův roh

(Zobels Eck')

skalní výčnělek zasahující nejdále na jih.

Der Blick von Zobels Eck' auf das Festungsplateau

Jdi zpět