43 Válečná kasárna I

(Kriegskaserne I)

vybudována v letech 1889/90 a odolná proti střelbě; v roce 1890 se sem nastěhovalo dělostřelecké mužstvo. 

Jdi zpět