45 Dělostřelecký prostor VI

(Artillerieuntertreteraum VI)

úkryt pro dělostřelecké mužstvo.

Jdi zpět