53 Místo sestupu

(Abstiegsstelle)

francouzského generála Girauda, kterému se v roce 1942 podařilo z Königsteinu (tehdejšího tábora válečných zajatců) uprchnout.

General Giraud

Jdi zpět