60 Kasárna B

(Kaserne B)

vybudována v roce 1897 k ubytování ženatých poddůstojníků; dodnes obytný dům.

Jdi zpět