3 Pilířové hradby

(Flèche)

vznikly v letech 1755/56 jako první část spodní části hradeb; v případě války byly vybaveny děly pro ostřelování předpolí a svahů pevnosti. 

Jdi zpět