34 Pekařská kasemata

(Bäckereikasematten)

je doloženo, že budova byla od 18. stol. využívána jako pekárna, a to až do roku 1945.

Die Bäckereikasematten

Jdi zpět