58 Parková cisterna

(Parkzisterne)

pro sběr dešťové vody sloužící jako reservoár užitkové vody.

Parkzisterne

Jdi zpět