Aktuálně platná pravidla pro návštěvu pevnosti Königstein

S ohledem na stoupající počty nakažených koronavirem platí pro návštěvu pevnosti Königstein nová pravidla. Pro návštěvu pevnosti je nutné předložit u vstupu do pevnosti některý z následujících dokladů:

 • Doklad o provedení úplného očkování
  (od data podání druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní, jako doklad poslouží očkovací certifikát nebo kovidový pas)

 • Doklad o prodělaném onemocnění COVID19
  Pro osoby, které prodělaly onemocnění Covid 19 (od doby prodělání onemocnění uplynulo nejméně 28 dní, nejvýše však 6 měsíců) Doklad pozitivního výsledku PCR-testu nebo podobné osvědčení o onemocnění, vystavené lékařem. Osvědčení o karanténě bez potvrzení pozitivního PCR-testu není postačující.
  Pro osoby, které prodělaly onemocnění Covid 19, které jsou očkované (od data podání druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní – doklad pomocí očkovacího certifikátu + pozitivního výsledku PCR-testu.

 • Doložení aktuálního negativního výsledku testování (PCR nebo antigen).
  Uznávány budou pouze výsledky oficiálního testovacího centra nebo podnikových testů.
  Test přímo na místě není možný.
  Vlastní prohlášení o výsledku testu nebudou uznávána. „Aktuální výsledek“ znamená: výsledek není starší, než 24 hodin
  Testy s platností 48 hodin nebudou akceptovány
  Další testovací centra

Pro děti mladší 7 let nebudou doklady vyžadovány

Dodržování rozestupů a hygienická pravidla

Pro návštěvu pevnosti Königstein platí hygienické předpisy, stanovené v aktuálním saském nařízení na ochranu před koronavirem.

 • Vstup nebude umožněn osobám s příznaky onemocnění Covid-19, osobám, které byly v kontaktu s pozitivní osobou, případně návštěvníkům s příznaky nachlazení.
 • Je nutno dodržovat rozestupy 1,5 m mezi osobami, které nepatří do stejné domácnosti.
 • V budovách je stanovena povinnost nosit roušku / respirátor.
 • Výtahem budou přepravováni pouze návštěvníci s omezenou mobilitou, případně rodiny s dětskými kočárky (nejvýše 4 osoby s rouškou / respirátorem a obsluha výtahu).
 • Omezení počtu osob, které se smějí najednou zdržovat v jednotlivých budovách (viz vývěsky).
 • Dodržování hygienických standardů pro desinfekci.

Aktuální omezení

 • Prodejna muzea (Museumsshop) je otevřena, vstup do prodejny je omezen, najednou smí v prostorách prodejny pobývat nejvýše 10 osob.
 • Akce, které jsme museli bohužel zrušit, již v online kalendáři akcí nejsou uvedeny.  Informujte se, prosím, o aktuální situaci.

Informace přímo na pevnosti Vám rádi poskytnou pracovníci pevnosti. Změny jsou vyhrazeny!

 

 

Online nákup vstupenek na pevnost Königstein

Pokladny na pevnosti pro zakoupení vstupenek jsou sice otevřené, doporučujeme však si pro návštěvu pevnosti zakoupit online-vstupenku, abychom tak předešli čekání u pokladen.

Prosíme o pochopení, že z důvodů kontroly uvedených dokladů může docházet ke zdržení při vstupu do pevnosti.

Pro zjednodušení sledování kontaktů (trasování) si Vás dovolujeme požádat o vyplnění kontaktního formuláře předem a jeho odevzdání u vstupu do pevnosti.

Majitelé ročních vstupenek, karet SchlösserlandKarten a voucherů a osoby, které doprovázejí tělesně postižené, si mohou zakoupit online-vstupenku za 0€ a vyhnout se tak čekání na pokladně. U vstupu do pevnosti je nutno předložit platnou roční vstupenku, kartu SchlösserlandKarte, voucher nebo průkaz ZTP a doložit splnění shora uvedených hygienických pravidel.

V případě dotazů k online-vstupenkám se obracejte přímo na informační středisko:  ticket@festung-koenigstein.de Tel: 035021-64607.

Prodloužení platnosti pro roční vstupenky a karty SchlösserlandKarte

Platnost ročních vstupenek, které byly aktivovány v období mezi 2. listopadem 2019 a 1. listopadem 2020, prodlužujeme o sedm měsíců. Prodloužení proběhne automaticky na pokladnách pevnosti.

Prodloužení platnosti karet SchlösserlandKarte, které byly aktivní v období lockdownu, nebo jejichž platnost během lockdownu uplynula, bude na pokladně prodloužena o celkem šest měsíců (možno do 31. října 2020).

Jdi zpět