Pro hendikepované návštěvníky

Königstein nabízí také hendikepovaným lidem dobré podmínky k příjemnému pobytu na pevnosti:

  • bezplatné možnosti parkování u vstupu do pevnosti (s průkazem)
  • snížené vstupné a bezplatný vstup pro jednu doprovázející osobu
  • bezplatný vstup pro vodicí psy
  • pohodlný výstup výtahem
  • pevnost Königstein jako bronzový hmatový model, výškou přizpůsoben lidem na vozíčku
  • 1,7 km dlouhá okružní prohlídka podél vnější zdi většinou s dostatečnou plochou nutnou pro pohyb a mnoha vyhlídkovými body
  • označení cest, které nejsou vhodné pro vozíčkáře
  • většina výstav má bezbariérový přístup
  • audioprůvodce v devíti jazycích (němčina, angličtina, francouzština, italština, japonština, polština, ruština, španělština, čeština)
  • bezbariérové toalety

Plán okružní stezky pro vozíčkáře

Vozíčkáři by měli mít s sebou jednu doprovázející osobu, protože v důsledku historických stavebních materiálů jsou některé cesty zčásti nerovné a šikmé. Pro lepší přehled těžko sjízdných, resp. nesjízdných cest v pevnosti je k dispozici plán prohlídky speciálně pro vozíčkáře (v angličtině).