Švédové dobývají pevnost Königstein

Švédové dobývají pevnost Königstein | 2./3. června 2018

Na 9,5 ha velké pevnosti zažijte

  • 14 uniformovaných skupin se 300 účastníky z Německa a Nizozemí  
  • různá polní ležení se zhruba stovkou stanů
  • každodenní život vojáka v tehdejších dobách:

vaření na otevřeném ohni, vojenská a civilní řemesla (zbrojíř, knoflíkář, pasíř), práce felčara
ukázky kopiníků a šermu
střelba z mušket a děl
scény z verbování a soudu
dril mušketýrů
nástupy za zvuku bubnů a fanfár 
večerka

Vyvrcholení nastane


2. /3. června 2018 ve 14,00 hodin
Dobytí pevnosti Königstein švédskými oddíly (hodinové šermířské představení)

Historické souvislosti
V roce 1639 táhly švédské oddíly z Pirny směrem do Čech, aniž by napadly pevnost.

Akce je zahrnuta do běžného vstupného na pevnost.

Otvírací doba / vstupné

Vstupné

včetně použití výtahů a návštěvy všech výstav

Plné vstupné 10,00 EUR, zlevněné vstupné 7,00 EUR, rodinné vstupné 25,00 EUR

více...

Otvírací doba

9 - 18 hodin

Příjezd

Pevnost Königstein leží cca 35 km jihovýchodně od Drážďan a je dostupná téměř všemi dopravními prostředky. Dálnice D8/A17 Praha – Dresden (exit Pirna), dále po B 172 směrem na Bad Schandau.

Parkovací dům "Königstein am Malerweg" při silnici B172 (odbočka k pevnosti) pro osobní vozidla, motocykly a obytné automobily (provozovatel: město Königstein).

více...