Žili, byli... Pohádková slavnost

Pohádková slavnost, do které se může zapojit každý!

V neděli, 20. srpna, se budou pevností potulovat všechny pohádkové bytosti a vyprávět velkým i malým návštěvníkům své příběhy. A při pohádce mohou děti nejen poslouchat a dívat se, ale dokonce mohou v pohádce i hrát.   A malí detektivové se mohou vydat hledat skryté podrobnosti z pohádek bratří Grimmů.

princezna s baronem Klettenberg
princezna s baronem Klettenberg

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti