Švédové dobývají pevnost Königstein

Venkovní prostor

Velké polní ležení uniformovaných skupin z doby Třicetileté války

Na 9,5 ha velké pevnosti zažijte:

  • 14 uniformovaných skupin se 300 účastníky z Německa a Nizozemí  
  • různá polní ležení se zhruba stovkou stanů
  • každodenní život vojáka v tehdejších dobách:
  • vaření na otevřeném ohni, vojenská a civilní řemesla (zbrojíř, knoflíkář, pasíř), práce felčara
  • ukázky pikenýrů a šermu
  • střelba z mušket a děl
  • scény z verbování a soudu
  • dril mušketýrů
  • nástupy za zvuku bubnů a fanfár 
  • večerka

Vyvrcholení nastane
Dobití pevnosti Königstein švédskými oddíly (hodinové šermířské představení)

Historické souvislosti
V roce 1639 táhly švédské oddíly z Pirny směrem do Čech, aniž by napadly pevnost.

Akce je zahrnuta do běžného vstupného na pevnost.

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti