Mimořádná výstava

Městské hradby Nankingu -
obranný val čínských císařů z dynastie Ming

od 7. dubna do 5. listopadu 2017,
denně od 10,00 do 18,00 hodin
v Magdalénině hradě

Hlavním tématem této mimořádné výstavy budou hradby města Nanking v Číně - úžasného stavebního díla, které s pevností Königstein spojuje především obranná funkce a monumentální velikost.

Pomocí muzeálních exponátů a řady multimediálních stanic přenese tato výstava minulost a současnost mohutného čínského obranného valu do Saského Švýcarska a poukáže na paralely mezi dálněvýchodním a saským pevnostním stavitelstvím.

Nejdelší městské hradby na světě

Bývalé císařské město Nanking má nejdelší městské hradby na světě: z původních 33 km se dodnes dochovalo 25 km hradeb. Stejně jako tomu bylo v případě pevnosti Königstein, byly do výstavby opevnění, která probíhala v letech 1366 až 1393, zapojeny i přirozené topografické prvky. Současně ale bylo přihlédnuto i k principům feng-šuej.

Základem stavby je přírodní kámen. Celá hradba byla původně přerušena 13 městskými bránami. Přírodní kámen byl použit i na výstavbu některých úseků hradby. Z větší části však bylo pro výstavbu hradeb použito více než 100 milionů cihel, které byly vypáleny přímo pro tuto stavbu. Celá z cihel je koruna hradby, která je vydlážděná a pochozí.

Jedinečné je, že na každé jednotlivé cihle se nacházejí čínské znaky, ze kterých lze vysledovat původ dané cihly až k bezprostřednímu výrobci. Tímto způsobem bylo možno kontrolovat dodržení daného kontingentu. Současně to je raný příklad opatření pro zajištění kvality a statistiky.

Sasko - čínské partnerství muzeí

Muzeum městské hradby v Nankingu a pevnost Königstein se v roce 2016 dohodli, že v následujících letech v rámci mimořádných výstav představí v každé z obou zemí oba objekty.

Po prezentaci dálně východního fortifikačního stavitelství na pevnosti Köngistein se patrně v roce 2018 uskuteční v nové budově Muzea městské hradby v Nankingu výstava o pevnosti v Saském Švýcarsku.

Více v našem pevnostním deníku

Xuanwu Tor
V našem blogu si můžete přečíst, jak všechno začalo: partnerství mezi pevností Königstein a Muzeem městské hradby v Nankingu.

Video