Mimořádná výstava 2019

Nápravně výchovný ústav pro mládež na pevnosti Königstein, 1949-1955

5. dubna až 3. listopadu 2019
Magdalénin hrad

V letech 1949 až 1955 se na pevnosti Königstein nacházelo nápravně výchovné zařízení pro mládež, v němž měli být obtížně vychovatelní a trestně stíhaní mladí lidé vychováni v "socialistické osobnosti". Sedmdesát let po založení tohoto "převýchovného zařízení" připomene tuto dobu mimořádná výstava na pevnosti Königstein.

Instalace, fotografie, dokumenty a objekty konfrontují návštěvníky s tehdejším všedním dnem mladých lidí na Königsteinu. Osobní rozměr dávají výstavě svědectví pamětníků, která jsou dostupná v mediálních stanicích.

Výstava se zabývá otázkou, proč v NDR tato nápravně výchovná zařízení pro mládež vznikla a proč se jedno z nich nacházelo právě na Königsteinu.
Nápravně výchovná zařízení pro mládež měla osiřelým a zanedbaným mladým lidem poskytnout šanci na absolvování učebního oboru a následný "uspořádaný život". Po spíše experimentálních začátcích se v padesátých letech 20. století stejně jako v mnoha ostatních těchto zařízeních na územní NDR vedení orientovalo na kolektivní výchovu sovětského pedagoga Makarenka. Práce, ale i volný čas byly velmi přesně rozplánovány.

Na základě tlaku veřejnosti byl nápravně výchovný ústav pro mládež na jaře roku 1955 uzavřen a pevnost se přeměnila v muzeum. Chovanci byli tehdy buď propuštěni, nebo přeloženi do dalších nápravně výchovných zřízení.

Doporučená věková skupina: od 12 let
Poznámka: S ohledem na citlivost tematiky se na této výstavě nenacházejí texty upravené pro dětské návštěvníky, ani muzeálně pedagogické nabídky.