Mimořádná výstava 2021

„Mnohem dříve, než se myslelo! Königstein v době bronzové.“

2. června až 31. října 2021, 10,00 - 18,00 hodin,
Magdalénin hrad, 2. patro

V dubnu roku 2016 učinili archeologové na Königsteinu nález, díky kterému je nutno přepsat ranou historii osídlení této stolové hory.
Během zemních prací narazil bagr na nedotčenou odpadní jámu, která byla vyplněna 55 střepy. Tento na první pohled nenápadný objev se ve vědeckých kruzích postaral o překvapení: tyto střepy totiž pocházejí z pozdní doby bronzové a jsou zhruba 3 000 let staré. Podařilo se tak jednoznačně dokázat, že lidé na Königsteinu sídlili již v této prehistorické době, tedy 2 000 let před první písemnou zmínkou o Königsteinu.

Tento nález se stal základem mimořádné výstavy „Mnohem dříve, než se myslelo! Königstein v době bronzové.“
Z této dávno minulé doby nemáme vůbec žádné písemné prameny. Světlo do těchto pradávných časů tak vnáší archeologie.

Celá řada exponátů z doby bronzové, které budou na výstavě představeny, vypovídá o tom, do jaké kultury lze střepy, nalezené na Königsteinu, zařadit a co je známo o lidech, kteří zde v této době žili.

 

Vrcholy nové expozice

  • Senzační archeologický nález na Königsteinu
    Území mezi údolím Labe u Drážďan a českou kotlinou bylo především tranzitním územím. Dosud bylo známo pouze to, že v sousedství Königsteinu, na stolové hoře Pfaffenstein, se opevněné místo nacházelo již před 3 000 lety.
    O to víc se nález 55 střepů na Königsteinu postaral o vědeckou senzaci. Na výstavě budou kromě tohoto nálezu k vidění ještě další stopy z doby bronzové z okolního regionu.

 

Pohled na stolové hory Českosaského Švýcarska směrem do Čech, nálezy z doby bronzové jsou známé z hor Lilienstein, Pfaffenstein a Königstein. © Festung Königstein | Foto: Matthias Hultsch
  • Keramika – ozdoby – nástroje – zbraně
    V expozici vystaveny rovněž nálezy z doby bronzové, pocházející z údolí Labe u Drážďan. Představují nám život tehdejších lidí, jaké si stavěli domy, jaká provozovali řemesla, čím se zdobili, jaká byla jejich potrava, ale lze z nich usuzovat také na válečné aktivity a pohřební rituály.

Fascinace bronzem

Na původních exponátech z bronzu se vytvořila matně zelená patina. Aby návštěvník mohl vidět původní zlatavý lesk bronzu, vyrobili experimentální archeologové pro tuto expozici předměty pomocí nástrojů a postupů z doby bronzové.

V dokumentárním filmu (zde je k vidění zkrácená verze) je zachycena výroba bronzové sekery od tavení rudy až po lití kovu. Celý film uvidíte v expozici.