Mimořádná výstava 2020

„Vysoce postavení návštěvníci na nejkrásnější saské pevnosti“

Pravděpodobně od konce dubna – 22. listopadu 2020,
10,00 – 18,00 hodin, Magdalénin hrad, 2. patro

Mimořádná výstava „Vysoce postavení návštěvníci na nejkrásnější saské pevnosti“ vypráví o prominentních návštěvnících a začátcích cestovního ruchu na pevnosti Königstein. Ten se začíná na stejnojmenné stolové hoře rozvíjet v raném 18. století. Každá návštěva tohoto vojenského zařízení vyžadovala písemné svolení příslušného guvernéra Drážďan a byla dokumentována hlídkou u brány pevnosti v Návštěvních žurnálech. Pro historické bádání tak na pevnosti Königstein vznikl skutečný poklad, který se stal i základem pro aktuální mimořádnou výstavu.

Vysoce kvalitní obrazy, dokumenty a objekty představují prominentní návštěvníky pevnosti z 18. a 19. století a poskytují dnešním návštěvníkům náhled do života těchto „celebrit“ a jejich návštěvy na pevnosti Königstein. Mezi tyto osobnosti patřili například ruský car Petr I., Napoleon I., Alexander von Humboldt, Carl Gustav Carus, Bertel Thorvaldsen a další významní umělci, politici a vědci.

Vrcholy výstavy

Více než 20 institucí zapůjčilo na tuto výstavu své cenné originály, mezi nimi například Gallerie degli Uffizi ve Florencii, belgické muzeum Musées communaux de Verviers, Thorvaldsenovo muzeum v Kodani a Státní umělecké sbírky v Drážďanech.

 

Carové a císaři | Petr Veliký, Napoleon, František Josef I.
Zar Peter der Große | Porträt, Öl auf Leinwand | Archiv Festung Königstein gGmbH

Petr I., zvaný Veliký (1672-1725)
Ruský car a velkokníže, první císař Ruské říše

 • Portrét, olej na plátně, Jan Marc Nattier ml., 1717, zapjůčila Bavorská správa státních zámků, zahrad a jezer, rezidence Mnichov

 • Spojenecká smlouva mezi carem Petrem I. a Augustem Silným (1701), zapůjčil: Saský státní archiv, Hlavní státní archiv Dráždany

 • Dopis ze dne 16. listopadu 1712 – oznámení návštěvy cara Petra I. na pevnosti
  Od 25. července jako faksimile Saský státní archiv, Hlavní státní archiv Drážďany

 

 

Napoleon I. (1769-1821)
Kaiser von Frankreich

 • Porträt „Napoleon zu Pferde“, Öl auf Leinwand, Simon Meister, 1832
  ab 1. Juli 2020 als Reproduktion
  Leihgeber: Stadtmuseum Simeonstift Trier

 • Büste „Napoleon I.“, Biskuitporzellan, Sèvres, 1808
  Leihgeber: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Porzellansammlung

 • Büste “Napoleon 1812”, Carrara-Marmor, 1885
  Sammlung Festung Königstein gGmbH

 • Sattel Napoleons (1812)
  Leihgeber: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Rüstkammer

 • Reitstiefel Napoleons (1813)
  Leihgeber: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Rüstkammer

 

Franz Joseph I. (1830-1916)
Kaiser von Österreich

 • Porträt, Öl auf Leinwand, Johann Ranzi, 1851
  Leihgeber: Österreichische Bundesmobilienverwaltung, Wien
Umělci | Canaletto, Thorvaldsen, Vigée-Lebrunová
Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun | Porträt, Öl auf Leinwand | Archiv Festung Königstein gGmbH

Marie-Louise Vigée-Lebrunová (1755-1842)
Francouzská malířka (dvorní malířka francouzské královny Marie Antoinetty)

 • Autoportrét, olej na plátně, 1790,
  zapůjčila
  Galerie degli Uffizi, Florencie, Itálie

 • Portrét, olej na plátně, neznámý umělec kolem 1790,
  zapůjčilo muzeum
  Musées communaux de Verviers, Belgie

 • Krátký film (v roli malířky vystupuje herečka)
  podle deníkových záznamů
  Vigée-Lebrunové o její návštěvě na pevnosti

 

Bernardo Bellotto, zvaný Canaletto (1722-1780)

Tento krajinář je v Návštěvních žurnálech pevnosti Königstein zmiňován několikrát.  
Pořizoval zde skici a studie pro velkoformátové obrazy.

 • Magdalénin hrad, Studniční dům a Janův sál na pevnosti Königstein, olej na plátně, 1756-58,
  reprodukce, bpk/Manchester City Galleries

 

Bertel Thorvaldsen
Dánský sochař a medailér

 • Portrét, olej na plátně, 1852, Apollinarij Horawski
  Zapůjčilo
  Thorvaldsenovo muzeum, Kodaň, Dánsko

 • „Ámor a Psýché“, sádrový reliéf / odlitek hliněného modelu,
  zapůjčily
  Státní umělecké sbírky Drážďany / Albertina
Vědci a politici | Brühl, Carus, Humboldt

Alexander von Humboldt

 • Deník V – záznamy ze dne 14. června 1797,
  od 29. května vystaveno jako faksimile,
  zapůjčila
  Státní knihovna Berlín – Pruský kulturní majetek

 • Portrét, olej na plátně, druhá polovina 19. století,
  umělec neznámý

Heinrich von Brühl (1700-1763)
Hrabě, ministr a premiér za Augusta Silného a Bedřicha Augusta II.

 • Portrét, olej na plátně, Christoph Friedrich Reinhold Lisiewsky, 18. století,
  zapůjčily
  Státní umělecké sbírky Drážďany / galerie Staří mistři

Carl Gustav Carus
Přírodovědec malíř a lékař, spoluzakladatel Lékařské akademie v  Drážďanech.

 • Fotografie, F. a O. Brockmann, 1865,
  zapůjčila Státní a zemská knihovna Drážďany, Německá fototéka / Muzeum města Drážďan – Městské muzeum Drážďany
Saští králové

Král Jan I. Saský (1801-1873)
Saský král v letech 1854-1873

 • Portrét, olej na plátně, neznámý umělec, kolem roku 1870,
  sbírka pevnosti
  Königstein

Král Albert I. Saský (1828-1902)
Saský král v letech 1873-1902

 • Portrét, olej na plátně, Alfred Diethe, 1876,
  sbírka pevnosti Königstein

Král Jiří I. Saský (1832-1904)
Bratr krále Alberta I. a následník trůnu (1902-1904)

 • Portrét, olej na plátně, Franz Kors, 1895
  sbírka pevnosti Königstein

Král Friedrich August III. (1865-1932)
Syn krále Jiřího I., poslední saský král do roku (1904-1918)

 • Portrét, olej na plátně, Carl Bantzer, 1910
  Státní umělecké sbírky Drážďany, / Galerie Noví mistři

Senzační nález – kurfiřtova legendární váha

Kurátoři A. Pawluschkow a A. Taubeová (vedení obecně prospěšné společnosti Festung Königstein gGmbH s r.o.) ukazují osobní váhu. | Foto: Marko Förster

V Janově sále (Johannissaal), dnešní Nové zbrojnici (Neues Zeughaus), nechal August Silný v roce 1712 instalovat osobní váhu. Pro obecné pobavení se na ní během dvorských slavností zjišťovala váha hostů.

Tato dvorská tradice se udržovala od doby Augusta Silného až do 20. století. Váha, po celá desetiletí považována za ztracenou, byla objevena v roce 2019 během úklidových prací ve sklepení Starých kasáren a zrestaurována. Na výstavě bude představena společně s vybranými záznamy ze „Seznamu zvážených osob“. Originál tohoto dokumentu, do kterého byla mezi lety 1712 a 1909 zaznamenávána hmotnost slavných osobností, je považován za ztracený. Opis ze třicátých let 20. století však umožňuje si udělat představu o tělesné konstituci slavných návštěvníků.

Obrázek na pozadí: Christian Gottlob Hammer - Pohled na pevnost Königstein v Sasku od západu, leptané barevné obrysy, začátek 19. století