Mimořádná výstava "Časový skok - 1818 a 2018"

Caspar David Friedrich a jeho pohled na svět ve světle současného umění

Výstava, pořádaná ve spolupráci s uměleckým sdružením Künstlerbund Dresden e. V., z. s.

ve dnech 24. března až 7. října 2018, denně od 10,00 do 18,00 hodin.

Hlavním tématem výstavy je jedno z nejznámějších děl Caspara Davida Friedricha "Poutník nad mořem mlh" (Wanderer über dem Nebelmeer). Od roku 1778 až do své smrti v roce 1840 žil malíř Caspar David Friedrich převážně v Drážďanech. Přípravné skici k tomuto slavnému obrazu vznikly v roce 1813, jednalo se o řadu studií přírody Saského Švýcarska, kam se umělec stáhl před hrůzami války v Drážďanech. O pět let později, tedy před 200 lety, pak vznikla jeho nejvýznamnější krajina v mlze.

Tématem tohoto obrazu je osamělost člověka ve vztahu k nekonečnosti přírody jako metafora vnitřních duševních stavů. Lze jí však také interpretovat jako reakci na vnější politickou situaci. Friedrich v této době vyvíjel nové obrazové koncepce a nový způsob malby. V konstruovaných obrazových prostorech s různou perspektivou skládal části svých kreseb, vyhotovených v přírodě. Přitom využíval symetrií a měřítka zlatého řezu. Dominantní postavení má na tomto obrazu navíc pro jeho tvorbu typická tak zvaná Rückenfigur, tedy postava, obrácená k divákovi zády. Tato postava směřuje pohled diváka do hlouby krajiny.

Moderní pojetí obrazu Caspara Davida Friedricha je zajímavé i pro dnešní umělce, pro jejichž umělecké přístupy je také relevantní. Jeho dílo, časový "skok" z roku 1818 do roku 2018 a to, co je dodnes platné, co je spojující, to jsou témata této výstavy.

Kromě dvourozměrných prací z oborů malířství, kresby a grafiky, budou vystaveny i plastické práce a instalace celkem 47 umělců.

Vystavující umělci

Veronica von Appen (gest. 2017), Rainer Böhme, Willi Boos, Gudrun Brückel, Jürgen Cominotto, Christa Donner, Heinz Ferbert, Rita Geißler, Jochen Fiedler, Kerstin Franke-Gneuss, Mandy Friedrich, Carsten Gille, Petra Graupner, Dirk Großer, Winfried Hänel, Angela Hampel, Christiane Harig, Thomas Hellinger, Heino Hellwig, Frank Herrmann, Mandy Herrmann, Frank Hoffmann, Stella Intchovska, Anton Paul Kammerer, Gabi Keil, Anne Kern, Christian Kirsten, Michael Klose, Janina Kracht, Chris Löhmann, Mechthild Mansel, Frank Mehnert, Michael Melerski/Alexandra Wegbahn, Maja Nagel, Christian  Neuber, Lucas Oertel, Hans-Jürgen Reichelt, Gabriele Reinemer, Elisabeth Richter, Karen Roßki, Luc Saalfeld, Frank Schauseil, Gabriele Seitz, Andre Uhlig, Theresa Wenzel, Reinhard Zabka

Umělecké sdružení Künstlerbund Dresden e.V., z. s.

Umělecké sdružení Künstlerbund Dresden e. V., z. s., sdružuje zhruba 450 řádných a 50 čestných členů. Je tak nejen jedním z největší drážďanských spolků, ale i nejsilnějším východoněmeckým regionálním sdružením Spolkového svazu výtvarných umělců, který čítá více než 11 000 členů.

Umělecké sdružení Künstlerbund Dresden e. V., z. s., zastupuje zájmy umělců na volné noze z oblasti výtvarného umění a zprostředkovává a posiluje oblast výtvarného umění.

Kromě lobbingu a zastupování zájmů výtvarného umění, což je hlavní součástí jeho práce, se Sdružení veřejně prezentuje různými mezinárodními projekty a akcemi, mezi nimi i DRÁŽĎANSKÝM VELETRHEM UMĚLCŮ (KÜNSTLERMESSE DRESDEN), "Otevřenými drážďanskými ateliéry" (offenne ateliers dresden) a řadou výstav.

obrázek na pozadí: detail z obrazu "Poutník nad mořem mlh" (Wanderer über dem Nebelmeer) Caspara Davida Friedricha
© bpk | Hamburger Kunsthalle | Elke Walford