Mimořádná výstava 2022

Od záhonu s mrkví po les na pevnosti –

zeleň na pevnosti Königstein

dubna až 31. října 2022, od 10,00 do 18,00 hodin
Magdalénin hrad (Magdalenenburg), 2. poschodí

Touto výstavou se pevnost poprvé věnuje zahradnickému a zemědělskému využití volných ploch na pevnosti, ale i výsadbě zeleně s ohledem na obranu pevnosti. Přitom Vám prozradíme i místa, kam se obyvatelé pevnosti uchylovali před ruchem všedního dne.  

Stolová hora Königstein je lidmi osídlená již po celá staletí. Lidé si ji a její okolí přetvářeli podle svých představ. V roce 1589 byla zahájena přestavba středověkého hradu na vojenskou pevnost. Statut pevnosti si Königstein zachoval až do roku 1913. Zájmy obyvatel, kteří zde po staletí žili více méně autarkně, byly zaměřeny především na samozásobení potravinami, obranu vojensky důležitého místa a jeho výzdobu.

Celý jeden rok se historička Dr. Stefanie Krihningová z Drážďan, která se specializuje na historii zahrad, tímto tématem zabývala. Při své práci zjistila překvapivé věci o okrasných a užitkových zahradách, o zahradnících na pevnosti, o kozách a slepicích, o krádeži květin, o místech, věnovaných králům, o lese na pevnosti a o bývalé vinici. Ukázalo se, že některé stromy a keře, považované dosud za divoce rostoucí, sloužily jako přirozené maskování děl nebo valů pevnosti.

Výstava, probíhající jak v prostorách Magdalénina hradu (Magdalenenburg), tak i venku v areálu pevnosti, připomene zmizelá místa, představí obrazy, plány a objekty, ale také vzácné historické zahradní nástroje a nářadí.
Mediální stanice s bohatým obsahem a řada interaktivních možností pro děti umožní návštěvníkům všech věkových skupin hlubší ponoření se do tohoto tématu.

Zajímavé je i téma, které se věnuje oblíbeným místům obyvatel pevnosti. Ty můžete při své procházce po pevnosti sami objevit.

Oblíbená místa obyvatel a návštěvníků pevnosti Königstein

Většina obyvatel pevnosti žila směstnána na malém prostoru v zastavěné části pevnosti. Žádný div, že lidé vyhledávali útočiště, které by jim umožnilo uniknout z každodenního ruchu: stinný altánekv zahradě, sluncem ozářené místečko s výhledem za hradby pevnosti, klidnou lavičku v lese, pivní zahrádku, vinice, střelnici nebo kuželník – v historických pramenech jsou některé z těchto oblíbených míst zaznamenány.

Vydejte se na výpravu po plošině pevnosti a objevte vybraná oblíbená místa někdejších obyvatel
a návštěvníků pevnosti. A třeba si zde najdete i to své místo! [Orientační mapa ke stažení - PDF]

Übersicht der Lieblingsplätze ehemaliger Festungsbewohner
1 - Kamenný stůl velitele von Boblick

Stařičký velitel pevnosti, Jindřich Adolf von Boblick, generál pěchoty, se rád nechával ve svých volných chvilkách odvézt ve svém kolečkovém křesle ke kamennému stolu „za domem se stříkačkami“ na okraji lesa v blízkosti dnešního skladu střeliva.

2 - Výčep v Bedřichově hradě

Od doby svého vzniku v době renesance sloužil Bedřichův hrad (Friedrichsburg) mimo jiné jako lusthaus, čili besídka či letohrádek pro vysoce postavené návštěvníky.  V 19. století se pak jeho funkce změnila na výčep, který mohli pro své občerstvení využívat všichni návštěvníci pevnosti. Daly se zde koupil nejen nápoje, ale i upomínkové předměty. Poté byli návštěvníci svými průvodci odvedeni k východu.

3 - Kuželník

Hra v kuželky byla na pevnosti Königstein oblíbenou volnočasovou zábavou. Doložitelná je zde již pro 18. století, tehdy patrně jako sport důstojníků. Ke konci 19. století pak nedaleko skladu střeliva stával kuželník pro mužstvo.

4 - Hřiště pro děti velitele pevnosti

Oficiální dětské hřiště se na pevnosti nenacházelo nikdy. V 19. století si děti, které na pevnosti žily, směly hrát na louce u vinice a na náměstí Augustplatz.
Mezi lety 1898 až 1904 byl velitelem pevnosti podplukovník Theobald Emil Alfred, svobodný pán von Oer. Jeho děti již vlastní hřiště měly.

5 - Zahrádky válečných zajatců

Během první světové války již nesměli být zajatí důstojníci využíváni na práci. Aby se nějak zaměstnali, byli jim – tak jako v jiných zajateckých táborech – přiděleny pozemky, na kterých si sami založili  zahrádky. Rostly zde květiny pro potěšení, ale zahrádky zajišťovaly i soběstačnost.

6 - Markýzův a Kreischův odpočinek

Před výstavbou dělostřelecké baterie 8 zde stávala kasárna. Západně od nich se nacházely malé, terasovité zahrádky. Jednu z nich směl na konci 18. století využívat Peter Aloysius, markýz d´Agdollo, jeden z vězňů, kteří byli na pevnosti drženi.

Ve dvoře před dnešní restaurací v kasematech se nacházel „Kreischův odpočinek“. Zde, pod stromy, si v roce 1762 zřídil své oblíbené místo obyvatel pevnosti jménem Kreisch(e). O něm již dnes bohužel není nic dalšího známo.

7 - Venkovní posezení u Důstojnického klubu

Dřívější budova řezníka sloužila od roku 1888 jako klub pro důstojníky a pohostinství. Cizí návštěvnici pevnosti se zde směli stravovat pouze se svolením velitele pevnosti. Později musela být budova několikrát rozšiřována, stejně tak i venkovní posezení.

8 - Zahrádky vojáků a úředníků

Malé zahrádky vznikaly již v 17. století před Starými kasárnami. Patřily k bytům vojáků, které se nacházely uvnitř budovy. Rozloha jednotlivých pozemků se v průběhu časů v důsledku slučování a výměn pozemků měnila. V 19. století žili v kasárnách především úředníci pevnosti. Zahrada jim sloužila nejen pro vlastní potřebu, ale i pro trávení volného času.

9 - Nároží Zobels Eck

Podle tradice zde prý často sedával válečný artilerista Jan Kristián Zobel (1685-1754), který zde pletl dlouhé vlněné punčochy. Zobel byl nejpozději od roku 1723 dělostřelcem na pevnosti a hlídal tento úsek valu. V dobách míru se toho tady dělo málo. A tak si šel Zobel, který se jako vdovec musel starat o několik dětí, po své ruční práci a měl tak malý vedlejší příjem.

Nárožní část tohoto valu tak dodnes nese jeho jméno.

10 - Vinohrad velitele pevnosti

1783 entstand zum Schutz von Kirche und Magdalenenburg ein Erdwall. Der Kommandant ließ dessen Südseite mit Wein bepflanzen. Er wollte im rauen Klima der Festung wohl kaum ernsthaft Weinbau betreiben. Dass die Trauben kein kulinarischer Genuss waren, berichtete auch der Zivilstubengefangene Arthur Haupt 1885: „Der Weingarten Sr. Excellenz wurde öfters besucht, doch kann ich versichern, daß [die Trauben] von schrecklicher Säure waren.“ Der Weinberg ging Ende der 1880er Jahre in den Batteriewall 7 auf.

11 - Králové na Králově nosu

Saští kurfiřti a králové navštěvovali pevnost Königstein více méně pravidelně. V roce 1849 uprchl před květnovým povstáním na Königstein saský král Fridrich August II. Jeho bratr Jan ve svých vzpomínkách píše o procházce ke skalnímu výběžku, zvaného „Králův nos“, ráno po dramatickém útěku: „Celé údolí Labe bylo vyplněno bílou mlhou, bílou, jako čerstvě vypraná bavlna. Z něj se jako ostrovy zdvihaly jednotlivé skály. A nad námi zářilo nádherně modré nebe.

12 - Vyhlídky na ochozu

Za hezkého počasí si obyvatelé pevnosti vychutnávali nádherné výhledy na stolovou horu Lilienstein a do údolí řeky Labe. Na různých místech si vytvořili svá oblíbená místa.

13 - Katolická kaple

V roce 1724 zde vznikl sklad střeliva, který byl později využíván jako dělostřelecká laboratoř. V letech 1878/79 byla budova přestavěna na kapli, která měla obyvatelům pevnosti katolického vyznání ušetřit dlouhou cestu na nedělní bohoslužbu. Kaple na konci lesa na pevnosti byla také oblíbeným cílem vycházek a pro odpočinek.

14 - Lavička zločinců

V lese na pevnosti nacházela řada jejích obyvatel klid a ústranní. V roce 1846 si na pevnosti svůj trest vězení v délce od tří do sedmi měsíců odbývali tři vojenští vězni, nadporučík Franz Baron von Uckermann, poručík Hugo Eugen von Wolfersdorf a rytmistr Ottomar Saladin Iscador Islami de Zadora von Paschkowski, a to kvůli souboji, případně  „excesu“. Jejich oblíbené místo, „Lavička zločinců", se nacházelo zde.

15 - Sportu zdar! Tenisové kurty

Místa pro provozování sportu bylo na pevnosti bylo málo. V roce 1898 bylo strženo skladiště střelného prachu č. 3, které se nacházelo uprostřed lesa na pevnosti. Takto uvolněnou plochu využili obyvatelé pevnosti k tomu, aby zde vytvořili plochu pro cvičení a tenis.