VÝSTAVY

Výstavy - zdůrazňuje pro skupiny

IN LAPIDE REGIS - Na Králově Kameni

Stálá expozice v Domě nad průjezdem (Torhaus) je nedůležitější a největší výstavou na pevnosti Königstein.
Ve 33 místnostech zde vyprávíme historii pevnosti Königstein od první písemné zmínky v roce 1241 až do roku 1955, kdy byla pevnost zpřístupněna jako muzeum. Řada exponátů, ilustrovaných modelů, diorámat a figurálních skupin v životní velikosti dokumentuje jednotlivé milníky v historii pevnosti.

Prohlídka výstavy je vhodná i pro děti, ve všech místnostech jsou připraveny texty určené pro děti a řada muzeálně-pedagogických nabídek.

Texty v expozici: v češtině, němčině, angličtině

časová náročnost: nejméně 1 hodina

 

Expozice ve Studničním domě

Svými 152,5 metry je studna na pevnosti Königstein nejhlubší svého druhu v Sasku a druhou nejhlubší v Německu. K vrcholům expozice patří přímý pohled do osvětlené šachty studny a ukázky čerpání vody pomocí starého elektromotoru z roku 1911.

První výstavní místnosti dominuje rekonstrukce historického šlapacího kola o průměru 7 m, pomocí kterého se dříve čerpala ze studny voda.

Způsob hloubení studny pomocí hornických mlátků a želízek v 16. století je názorně zachycen na modelu. A pokud se zrovna ukázky čerpání vody nekonají, je na obrazovce promítán film, který byl pořízen při fárání do studny. Na třech velkých obrazovkách jsou vidět fascinující záběry z hlubin studny.

Dětem se pak nejvíce líbí kliky od pohyblivých modelů Studničního domu (Brunnenhaus), koňského žentouru a parního stroje.

Texty v expozici: v češtině, němčině, angličtině

časová náročnost: nejméně 30 minut

 

Mimořádná výstava "Časový skok - 1818 a 2018"

Caspar David Friedrich a jeho pohled na svět ve světle současného umění
Výstava, pořádaná ve spolupráci s uměleckým sdružením Künstlerbund Dresden e. V., z. s.Künstlerbund Dresden e. V.

24. březen - 7. říjen 2018, denně od 10,00 do 18,00 hodin v Magdalenin hradě

Hlavním tématem výstavy je jedno z nejznámějších děl Caspara Davida Friedricha "Poutník nad mořem mlh" (Wanderer über dem Nebelmeer).
Kromě dvourozměrných prací z oborů malířství, kresby a grafiky, budou vystaveny i plastické práce a instalace celkem 47 umělců.

Interakce: photo wall (moře mlh) pro návštěvníky

Texty v expozici: v češtině, němčině, angličtině
časová náročnost: nejméně 30 minut

Státní vězení | Příběh jeho výstavby a používání | Pevnost kolem roku 1900

Nová stálá expozice na Hradě Jana Jiřího (Georgenburg) od 27. července 2018.

Výstava dokumentuje historii obávaného státního vězení v Sasku. Pomocí devíti mediálních stanic bude možno vyhledat osudy vybraných vězňů. Poslechová stanice umožní návštěvníkům zažít fiktivní rozhovor vězňů z 18. století. Další část výstavy se věnuje historii výstavby a využívání Hradu Jana Jiřího.

V místnostech, které budou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé, bude mimo jiné vystaven ruční mandl (z roku 1905) a fotografie, zachycující pevnost v době kolem roku 1900.

Program pro děti, do kterého se mohou zapojit: "Pro silné pomocníky - jak se dříve mandlovalo".

Texty v expozici: v češtině, němčině, angličtině
časová náročnost: nejméně 30 minut

 

Nápravně-výchovné zařízení pro mládež na pevnosti Königstein (1949 až 1955)

Mimořádná výstava od 5. dubna do 31. října 2019

V roce 2019 se na pevnosti Königstein budeme věnovat nápravně-výchovnému ústavu, který na pevnosti fungoval v letech 1949-55. Sedmdesát let od založení tohoto výchovného zařízení se mimořádná výstava zaměří na jeho vývoj a každodenní život v ústavu. Pomocí instalací, fotografií, dokumentů a objektů bude návštěvníkům představen každodenní život mladých lidí. Na poslechových stanicích a videostanicích budou dostupné vzpomínky pamětníků a další dokumentace.

Texty v expozici: v češtině, němčině, angličtině
časová náročnost: nejméně 30 minut