Výstavy na Hradě Jana Jiřího

Uvězněni na pevnosti Königstein

Stejně jako celá řada dalších evropských pevností sloužila i pevnost Königstein jako vězení. Na pevnosti se nacházely různé typy vězení - pro vojenské vězně, válečné zajatce nebo i trestnice pro vězně z nižších vrstev, kteří museli vykonávat těžké práce. Nová výstava "Vězni na pevnosti Königstein" přibližuje historii a osudy vězňů mezi lety 1588 až 1922, mezi nimi i proslulých vězňů státního vězení, jakým byl například spoluobjevitel evropského porcelánu Johann Friedrich Böttger či sociální demokrat August Bebel.

Dramatický příchod vězně, spoutaného řetězy, je zachycen v krátkém filmu. Mediální stanice umožní vyhledávat údaje ke zhruba 1 000 zdokumentovaných uvězněných osob. Kromě jejich jména lze získat informace o jejich původu, zvláštních událostech, i jejich stravě během vazby a o důvodech, které vedly k jejich uvěznění na pevnosti Königstein.

A pro malé návštěvníky bude určitě zajímavá cela s vězni z doby kolem roku 1790 a strážní světnice, obě místnosti s postavami v životní velikosti. Návštěvníci si zde mohou poslechnout rozhovory vězňů a vojáků.

 

Stavební historie Hradu Jana Jiřího

V průchodu z nádvoří Hradu Jana Jiřího na Baštu Jana Jiřího se nachází nová výstava, která dokumentuje stavební historii téměř 400 let starého Hradu Jana Jiřího a stavebních objektů, které se na jeho místě nacházely dříve. Model pozdně gotického hradu z doby kolem roku 1500, texty, fotografie a virtuální film zachycují pohnutou minulost tohoto objektu, počínaje královským hradem přes kurfiřtský lovecký zámeček, státní vězení až po obytnou a administrativní budovu pevnosti.

Pevnost Königstein kolem roku 1900

Vůbec poprvé byla veřejnosti zpřístupněna Dvorská světnice ze 16. století a její předpokoj. Výstava fotografií zde ukazuje každodenní život na pevnosti Königstein v době kolem roku 1900. Vrcholem této části expozice je zhruba 100 let starý, ručně poháněný mandl, který obyvatelé pevnosti používali ještě po roce 1955.

Příchod vězně na Pevnosti Königstein v roce 1849

Dramatický příchod vězně, spoutaného řetězy, je zachycen v krátkém filmu.