IN LAPIDE REGIS – NA KAMENI KRÁLOVĚ

Ponořte se do osmi set let života na pevnosti Königstein

Zažijte ve více než 30 místnostech názornou a zábavnou formou zpracovanou historii pevnosti Königstein od první písemné zmínky o pevnosti v roce 1241, do otevření muzea v roce 1955. Tato stálá expozice je nejdůležitější a největší expozicí na pevnosti Königstein.

Zjistěte, jak se původní hraniční hrad českých králů dostal následkem sváru do rukou Wettinů a jak byl později přestavován na vojenskou pevnost. Vydejte se po stopách obyčejných vojáků a jejich rodin. Nahlédněte do slavností a hostin vysoké společnosti. A objevte dosud málo probádané epochy historie pevnosti, kdy sloužila jako válečný zajatecký tábor pro důstojníky a nápravně-výchovný ústav pro mládež.

Pro naše návštěvníky ze zahraničí jsou všechny informace průběžně k dispozici nejen v němčině, ale i v češtině a angličtině. Historické milníky pevnosti ilustrují vedle 330 exponátů různé modely, diorámy a figurální instalace. Více než 30 mediálních stanic a audioprůvodce v devíti jazycích nabízí možnost hlouběji se ponořit do historie pevnosti. Stálá expozice je umístěna ve dvou patrech v Domě nad průjezdem a v budově pro dělostřeleckou obranu vysoko nad vstupem do pevnosti na ploše 1 200 m².

Otevírací doba:

duben až říjen od 10,00 do 18,00 hodin,
listopad až březen od 9,00 do 17,00 hodin.

Fotografování bez blesku je povoleno. Dětské kočárky nejsou ve výstavních prostorech povoleny, je možné je nechat uschovanéšatně.

Místo: Dům nad průjezdem (č. 7)

Vrcholy nové expozice

Faksimile hornolužické hraniční listiny z roku 1241 Nejstarší archeologické nálezy z Königsteinu ·  Rekonstrukce rozhovoru s architektem Pietro Ferraboscem z doby kolem roku 1567 · Staveniště z roku 1589, Dioráma přestavby na pevnost v měřítku 1:20 · Osm metrů dlouhý model průvodu kočárů Augusta Silného · Obří sud – pozůstatky z doby Augusta Silného z roku 1725 · Porcelán Královské dvorské cukrárny z 18. století s dekorem „Reicher Roter Drache“ · Holba Saských dvorských sklepů z 18. století · Jídelní příbor z 18. století · Restaurované královské pokoje Augusta Silného · Figuríny Augusta Silného, hraběnky Orzelské a pruského krále Bedřicha Viléma I. · Fajánsová kamna z 18. století, která byla znovu složena ze zhruba 400 střepů, nalezených pod dřevěnou podlahou · Výzbroj Švýcarské gardy saského kurfiřta, 18. století · Zbraně a uniformy z různých staletí, i z doby Napoleona · Rekonstruovaný byt velitele pevnosti s dámským pokojem z doby kolem roku 1900 · Filmové dokumenty z doby druhé světové války Filmové dokumenty z doby NDR, mimo jiné večerníky státní televize NDR "Flachs und Krümel" · Písnička o pevnosti Königstein v české verzi v úpravě Cyrila Podolského a Davida Rottera (v německém originále jí zpívá dětský sbor Semperovy opery z Drážďan)

Schweizer Gardisten - Wandmalerei