Od šlapacího jeřábu
k panoramatickému výtahu

Expozice ve Jeřábní kasematě

Otevírací doba: duben - říjen: 9 - 18 hodin | listopad - březen: 9 -17 hodin


Pozice: Jeřábní kasemata

Bezbariérovost: Návštěvy s kočárky nebo invalidními vozíky se nedoporučují - strmý sklon/historická pískovcová dlažba

Fotografování: pro soukromé účely bez blesku | pro komerční použití je vyžadována autorizace fotografií

Historie zvedací techniky

Výstava ukazuje vývoj techniky používané k přepravě zboží a osob od doby, kdy byla pevnost na konci 16. století postavena, až do současnosti.

Již před více než 400 lety stálo na okraji útesu několik dřevěných šlapacích jeřábů. Ty zvedaly těžké náklady na náhorní plošinu. Po ukončení stavebních prací zůstal na jeřábové plošině stát pouze šlapací jeřáb. Jeho šlapací kolo bylo později přemístěno do kasematy pod ním.

V roce 1882 nahradil šlapací jeřáb vnější výtah. Ten byl poháněn parním strojem, který byl v roce 1912 nahrazen elektromotorem.

Stavba nového výtahu byla zahájena v roce 1967. Byl vybudován 18 metrů dlouhý vstupní tunel, na který byla shora vyhloubena 32 metrů hluboká šachta. Tento kombinovaný nákladní a osobní výtah byl uveden do provozu v roce 1970.

Panoramatický výtah

V roce 2005 byl na místě posledního venkovního vleku postaven druhý výtach.

Konstrukci tvoří dva 47 metrů vysoké ocelové pylony, které byly ke skalní stěně připevněny pomocí tlakových a tahových kotev a po nichž jsou vedena lana. Skála a stěna za ní zůstaly viditelné.

Stará technologie pohonu byla obnovena ve staré jeřábové skříni a je k vidění jako exponát.

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti