Obchůzka

Prozkoumejte na 9,5 ha rozlehlé plošině pevnosti jedinečný architektonický soubor více než 50 nadzemních a podzemních objektů z více než čtyř století, jako jsou kasárna, kasematy, zbrojnice, strážní věže, "letohrádky“, kostel, promyšlené obranné objekty, mohutná děla, kvetoucí zahrady a fantastické výhledy.

Perfektní pro první orientaci na stolové hoře s mnoha informacemi, fotografiemi, historickými pohledy a videi pro všechny, kteří se chtějí do historie pevnosti ponořit hlouběji.

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti