SERDECZNIE WITAMY

W TWIERDZY KÖNIGSTEIN
w Górach Połabskich!

Internetowy sklep z biletami

Imprezy

	
^ array:127 [
 "id" => "2297"
 "pid" => "46"
 "tstamp" => "1671540150"
 "title" => "Wielka twierdza dla małych odkrywców"
 "alias" => "wielka-twierdza-dla-małych-odkrywców"
 "author" => "13"
 "addTime" => ""
 "startTime" => "1672527600"
 "endTime" => "1704063599"
 "startDate" => "1672527600"
 "endDate" => "1703977200"
 "teaser" => "<p>Z grą dla małych odkrywców poznacie twierdzę Königstein z niecodziennej perspektywy. W sklepie muzealnym lub w informacji można dostać kartki z zadaniami. Gra skierowana jest do dzieci w wieku 8 - 14 lat.</p>"
 "addImage" => true
 "singleSRC" => "files/festung-koenigstein/bilder/kinderseite/Veranstaltungen/Ferienspass fuer Koenigskinder.jpg"
 "alt" => ""
 "size" => "a:3:{i:0;s:3:"250";i:1;s:0:"";i:2;s:12:"proportional";}"
 "imagemargin" => "a:5:{s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:3:"top";s:0:"";s:4:"unit";s:0:"";}"
 "imageUrl" => ""
 "fullsize" => true
 "caption" => ""
 "floating" => "right"
 "recurring" => ""
 "repeatEach" => "a:2:{s:4:"unit";s:4:"days";s:5:"value";s:1:"1";}"
 "repeatEnd" => "1704063599"
 "recurrences" => "365"
 "addEnclosure" => ""
 "enclosure" => []
 "source" => "default"
 "jumpTo" => "0"
 "articleId" => "0"
 "url" => ""
 "target" => ""
 "cssClass" => ""
 "noComments" => ""
 "published" => "1"
 "start" => ""
 "stop" => ""
 "location" => ""
 "tags" => ""
 "repeatFixedDates" => "a:1:{i:0;a:4:{s:10:"new_repeat";s:0:"";s:9:"new_start";s:0:"";s:7:"new_end";s:0:"";s:6:"reason";s:0:"";}}"
 "ignoreEndTime" => ""
 "useExceptions" => ""
 "showOnFreeDay" => ""
 "weekday" => "0"
 "hideOnWeekend" => ""
 "recurringExt" => ""
 "location_name" => ""
 "location_str" => ""
 "location_plz" => ""
 "location_ort" => ""
 "location_link" => ""
 "location_contact" => ""
 "location_mail" => ""
 "repeatEachExt" => "monday"
 "repeatExceptions" => null
 "repeatExceptionsInt" => null
 "repeatExceptionsPer" => null

 "exceptionList" => null
 "regform" => "0"
 "regperson" => null
 "useRegistration" => ""
 "repeatWeekday" => ""
 "regconfirm" => ""
 "regstartdate" => "1550150673"
 "regenddate" => "1550150673"
 "allRecurrences" => "a:0:{}"
 "overwriteMeta" => ""
 "languageMain" => "0"
 "imageTitle" => ""
 "address" => ""
 "description" => null
 "pageTitle" => ""
 "mobileImageSize" => ""
 "mobileImageCustomSize" => ""
 "mobileImageSrc" => null
 "mobileImage" => ""
 "featured" => ""
 "fks_event_location" => ""
 "fks_event_category" => ""
 "robots" => ""
 "pos_idx" => 1
 "pos_cnt" => 1
 "date" => "01.01.2023–31.12.2023"
 "time" => ""
 "datetime" => "2023-01-01"
 "day" => ""
 "month" => "Styczeń"
 "parent" => "46"
 "calendar" => Contao\CalendarModel {#1375
  #arrData: array:20 [
   "id" => "46"
   "tstamp" => "1484757520"
   "title" => "PL - Veranstaltungen"
   "jumpTo" => "952"
   "allowComments" => ""
   "notify" => ""
   "sortOrder" => ""
   "perPage" => "0"
   "moderate" => ""
   "bbcode" => ""
   "requireLogin" => ""
   "disableCaptcha" => ""
   "protected" => ""
   "groups" => null
   "bg_color" => "a:2:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";}"
   "fg_color" => "a:2:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";}"
   "isHolidayCal" => ""
   "allowEvents" => "0"
   "uniqueEvents" => ""
   "master" => "0"
  ]
  #arrModified: []
  #arrRelations: array:3 [
   "jumpTo" => array:4 [
    "table" => "tl_page"
    "field" => "id"
    "type" => "hasOne"
    "load" => "lazy"
   ]
   "groups" => array:4 [
    "table" => "tl_member_group"
    "field" => "id"
    "type" => "hasMany"
    "load" => "lazy"
   ]
   "master" => array:3 [
    "table" => "tl_calendar"
    "field" => "id"
    "type" => "hasOne"
   ]
  ]
  #arrRelated: array:1 [
   "jumpTo" => Contao\PageModel {#1379
    #blnDetailsLoaded: true
    #arrData: array:130 [
     "id" => "952"
     "pid" => "937"
     "sorting" => "128"
     "tstamp" => "1491575126"
     "title" => "Impreza"
     "alias" => "event"
     "type" => "regular"
     "pageTitle" => "Impreza"
     "language" => "pl"
     "robots" => "index,follow"
     "description" => ""
     "redirect" => "permanent"
     "jumpTo" => "0"
     "url" => ""
     "target" => ""
     "fallback" => ""
     "dns" => ""
     "adminEmail" => "info@festung-koenigstein.de"
     "dateFormat" => "d.m.Y"
     "timeFormat" => "H:i"
     "datimFormat" => "d.m.Y"
     "autoforward" => ""
     "protected" => false
     "groups" => []
     "includeLayout" => "1"
     "layout" => "73"
     "includeCache" => ""
     "cache" => false
     "includeChmod" => ""
     "cuser" => "0"
     "cgroup" => "0"
     "chmod" => "a:6:{i:0;s:2:"u1";i:1;s:2:"u2";i:2;s:2:"u3";i:3;s:2:"u4";i:4;s:2:"u5";i:5;s:2:"u6";}"
     "noSearch" => ""
     "cssClass" => ""
     "sitemap" => "map_default"
     "hide" => "1"
     "guests" => ""
     "tabindex" => "0"
     "accesskey" => ""
     "published" => "1"
     "start" => ""
     "stop" => ""
     "staticFiles" => ""
     "staticPlugins" => ""
     "useSSL" => ""
     "mobileLayout" => "0"
     "languageMain" => "1085"
     "languageRoot" => "0"
     "pageImage" => null
     "pageImageOrder" => "a:1:{i:0;s:0:"";}"
     "clientCache" => false
     "pageImageAlt" => ""
     "pageImageTitle" => ""
     "pam" => "inherit"
     "pam_root" => ""
     "paOverwrite" => ""
     "paSRC" => null
     "paOrder" => null
     "sortBy" => ""
     "paImgMode" => ""
     "paTimeout" => ""
     "paSpeed" => ""
     "paRootTimeout" => ""
     "paRootSpeed" => ""
     "paRootEnableNav" => ""
     "paRootNavClick" => ""
     "paRootNavPrevNext" => ""
     "paRootCenteredX" => "1"
     "paRootCenteredY" => "1"
     "rsmm_subtitle" => ""
     "rsmm_color" => "a:2:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";}"
     "rsmm_image" => null
     "rsmm_enabled" => ""
     "rsmm_id" => "0"
     "languageQuery" => ""
     "dlh_googlemaps_apikey" => ""
     "redirectBack" => ""
     "pageImageJumpTo" => "0"
     "cookiebarBlocking" => ""
     "cookiebarAlignment" => ""
     "cookiebarTemplate" => ""
     "cookiebarExcludePages" => null
     "cookiebarInfoUrls" => null
     "cookiebarInfoDescription" => null
     "cookiebarConfig" => ""
     "overwriteCookiebarMeta" => ""
     "activateCookiebar" => ""
     "cookiebarDescription" => null
     "enforceTwoFactor" => ""
     "requireItem" => ""
     "alwaysLoadFromCache" => false
     "validAliasCharacters" => ""
     "robotsTxt" => null
     "favicon" => null
     "twoFactorJumpTo" => "0"
     "cookiebarButtonColorScheme" => ""
     "prefillCookies" => ""
     "triggerCookiebar" => ""
     "urlPrefix" => "pl"
     "urlSuffix" => ".html"
     "useFolderUrl" => "1"
     "subpageLayout" => "0"
     "canonicalKeepParams" => ""
     "canonicalLink" => ""
     "enableCanonical" => ""
     "mailerTransport" => ""
     "maintenanceMode" => ""
     "routePriority" => "0"
     "disableLanguageRedirect" => ""
     "mainAlias" => "imprezy"
     "mainTitle" => "Imprezy"
     "mainPageTitle" => "Imprezy"
     "parentAlias" => "imprezy"
     "parentTitle" => "Imprezy"
     "parentPageTitle" => "Imprezy"
     "folderUrl" => "imprezy/"
     "rootId" => "88"
     "rootAlias" => "festung-koenigsteinde-pl"
     "rootTitle" => "www.festung-koenigstein.de - PL"
     "rootPageTitle" => "Twierdzy Königstein"
     "rootSorting" => "248"
     "domain" => "www.festung-koenigstein.de"
     "rootLanguage" => "pl"
     "useAutoItem" => true
     "rootIsPublic" => true
     "rootIsFallback" => false
     "rootUseSSL" => "1"
     "rootFallbackLanguage" => "de"
     "trail" => array:3 [
      0 => "88"
      1 => "937"
      2 => "952"
     ]
     "isPublic" => true
    ]
    #arrModified: array:33 [
     "protected" => ""
     "groups" => null
     "cache" => "0"
     "alwaysLoadFromCache" => ""
     "clientCache" => "0"
     "mainAlias" => null
     "mainTitle" => null
     "mainPageTitle" => null
     "parentAlias" => null
     "parentTitle" => null
     "parentPageTitle" => null
     "folderUrl" => null
     "rootId" => null
     "rootAlias" => null
     "rootTitle" => null
     "rootPageTitle" => null
     "rootSorting" => null
     "domain" => null
     "rootLanguage" => null
     "language" => "en"
     "dateFormat" => ""
     "timeFormat" => ""
     "datimFormat" => ""
     "urlPrefix" => ""
     "adminEmail" => ""
     "useFolderUrl" => ""
     "useAutoItem" => null
     "rootIsPublic" => null
     "rootIsFallback" => null
     "rootUseSSL" => null
     "rootFallbackLanguage" => "pl"
     "trail" => null
     "isPublic" => null
    ]
    #arrRelations: array:11 [
     "jumpTo" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "groups" => array:4 [
      "table" => "tl_member_group"
      "field" => "id"
      "type" => "hasMany"
      "load" => "lazy"
     ]
     "layout" => array:4 [
      "table" => "tl_layout"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "subpageLayout" => array:4 [
      "table" => "tl_layout"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cuser" => array:4 [
      "table" => "tl_user"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cgroup" => array:4 [
      "table" => "tl_user_group"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "twoFactorJumpTo" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cookiebarInfoUrls" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cookiebarExcludePages" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "mobileLayout" => array:4 [
      "table" => "tl_layout"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "pageImageJumpTo" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
    ]
    #arrRelated: []
    #blnPreventSaving: true
   }
  ]
  #blnPreventSaving: false
 }
 "link" => "Wielka twierdza dla małych odkrywców"
 "href" => "index.php/pl/event/wielka-twierdza-dla-ma%C5%82ych-odkrywc%C3%B3w.html?day=20230101&amp;times=1672527600,1704063599"
 "class" => " current"
 "until" => ""
 "begin" => "1672527600"
 "end" => "1704063599"
 "details" => Closure() {#1376
  class: "Contao\Events"
  this: Kmielke\CalendarExtendedBundle\ModuleEventlist {#1366 …}
  use: {
   $id: "2297"
  }
 }
 "hasTeaser" => true
 "hasDetails" => Closure() {#1380
  class: "Contao\Events"
  use: {
   $id: "2297"
  }
 }
 "firstDay" => "Niedziela"
 "firstDate" => "01.01.2023"
 "calendar_title" => "PL - Veranstaltungen"
 "nextDate" => "19.04.2021 00:00"
 "newMonth" => true
 "header" => true
 "classHeader" => " even first"
 "classList" => " current even first last cal_46"
 "classUpcoming" => " current even first cal_46"
 "readMore" => "Czytaj cały artykuł"
 "more" => "Więcej..."
 "locationLabel" => "Lokacja"
 "picture" => array:3 [
  "img" => array:5 [
   "srcset" => "assets/images/8/Ferienspass%20fuer%20Koenigskinder-5c52fd9c.jpg"
   "src" => "assets/images/8/Ferienspass%20fuer%20Koenigskinder-5c52fd9c.jpg"
   "width" => 450
   "height" => 300
   "hasSingleAspectRatio" => true
  ]
  "sources" => []
  "alt" => ""
 ]
 "width" => 1000
 "height" => 667
 "arrSize" => array:7 [
  0 => 450
  1 => 300
  2 => 2
  3 => "width="450" height="300""
  "bits" => 8
  "channels" => 3
  "mime" => "image/jpeg"
 ]
 "imgSize" => " width="450" height="300""
 "src" => "assets/images/8/Ferienspass%20fuer%20Koenigskinder-5c52fd9c.jpg"
 "margin" => ""
 "addBefore" => true
 "attributes" => " data-lightbox="""
 "linkTitle" => ""
 "lightboxPicture" => array:2 [
  "img" => array:5 [
   "srcset" => "files/festung-koenigstein/bilder/kinderseite/Veranstaltungen/Ferienspass%20fuer%20Koenigskinder.jpg"
   "src" => "files/festung-koenigstein/bilder/kinderseite/Veranstaltungen/Ferienspass%20fuer%20Koenigskinder.jpg"
   "width" => 1000
   "height" => 667
   "hasSingleAspectRatio" => true
  ]
  "sources" => []
 ]
 "floatClass" => " float_right"
 "imageHref" => "files/festung-koenigstein/bilder/kinderseite/Veranstaltungen/Ferienspass%20fuer%20Koenigskinder.jpg"
 "figure" => Contao\CoreBundle\Image\Studio\Figure {#1456
  -image: Contao\CoreBundle\Image\Studio\ImageResult {#1455
   -locator: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\ServiceLocator {#881
    -factory: Symfony\Component\DependencyInjection\Container::getService($registry, string $id, ?string $method, $load) {#184
     this: ContainerME3Cx4E\Contao_ManagerBundle_HttpKernel_ContaoKernelProdContainer {#185 …}
    }
    -serviceMap: array:7 [
     "contao.assets.files_context" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.assets.files_context"
      2 => "getContao_Assets_FilesContextService"
      3 => true
     ]
     "contao.framework" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.framework"
      2 => "getContao_FrameworkService"
      3 => false
     ]
     "contao.image.factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.factory"
      2 => "getContao_Image_FactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.legacy_resizer" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.legacy_resizer"
      2 => "getContao_Image_LegacyResizerService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.picture_factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.picture_factory"
      2 => "getContao_Image_PictureFactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.studio" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.studio"
      2 => "getContao_Image_StudioService"
      3 => true
     ]
     "event_dispatcher" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "event_dispatcher"
      2 => "getEventDispatcherService"
      3 => false
     ]
    ]
    -serviceTypes: array:7 [
     "contao.assets.files_context" => "?"
     "contao.framework" => "?"
     "contao.image.factory" => "?"
     "contao.image.legacy_resizer" => "?"
     "contao.image.picture_factory" => "?"
     "contao.image.studio" => "?"
     "event_dispatcher" => "?"
    ]
    -externalId: null
    -container: null
    -factories: array:7 [
     "contao.assets.files_context" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.assets.files_context"
      2 => "getContao_Assets_FilesContextService"
      3 => true
     ]
     "contao.framework" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.framework"
      2 => "getContao_FrameworkService"
      3 => false
     ]
     "contao.image.factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.factory"
      2 => "getContao_Image_FactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.legacy_resizer" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.legacy_resizer"
      2 => "getContao_Image_LegacyResizerService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.picture_factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.picture_factory"
      2 => "getContao_Image_PictureFactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.studio" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.studio"
      2 => "getContao_Image_StudioService"
      3 => true
     ]
     "event_dispatcher" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "event_dispatcher"
      2 => "getEventDispatcherService"
      3 => false
     ]
    ]
    -loading: []
    -providedTypes: null
   }
   -resizeOptions: null
   -projectDir: "/html/contao"
   -filePathOrImageInterface: "/html/contao/files/festung-koenigstein/bilder/kinderseite/Veranstaltungen/Ferienspass fuer Koenigskinder.jpg"
   -sizeConfiguration: array:3 [
    0 => 450
    1 => 300
    2 => "right_center"
   ]
   -picture: Contao\Image\Picture {#1477
    -img: array:5 [
     "srcset" => array:1 [
      0 => array:1 [
       0 => Contao\Image\Image {#1480
        #path: "/html/contao/assets/images/8/Ferienspass fuer Koenigskinder-5c52fd9c.jpg"
        #dimensions: Contao\Image\ImageDimensions {#1357
         -size: Imagine\Image\Box {#1479
          -width: 450
          -height: 300
         }
         -orientation: 1
         -relative: false
         -undefined: false
        }
        #imagine: Imagine\Imagick\Imagine {#870
         -metadataReader: null
         -classFactory: null
        }
        -importantPart: null
       }
      ]
     ]
     "src" => Contao\Image\Image {#1480}
     "width" => 450
     "height" => 300
     "hasSingleAspectRatio" => true
    ]
    -sources: []
   }
   -originalDimensions: Contao\Image\ImageDimensions {#1464
    -size: Imagine\Image\Box {#1463
     -width: 1000
     -height: 667
    }
    -orientation: 1
    -relative: false
    -undefined: false
   }
  }
  -metadata: Contao\CoreBundle\File\Metadata {#1453
   -values: array:4 [
    "alt" => ""
    "title" => ""
    "link" => ""
    "linkTitle" => ""
   ]
   -schemaOrgJsonLd: null
  }
  -linkAttributes: array:2 [
   "href" => "files/festung-koenigstein/bilder/kinderseite/Veranstaltungen/Ferienspass%20fuer%20Koenigskinder.jpg"
   "data-lightbox" => ""
  ]
  -lightbox: Contao\CoreBundle\Image\Studio\LightboxResult {#1458
   -locator: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\ServiceLocator {#881}
   -url: null
   -groupIdentifier: null
   -image: Contao\CoreBundle\Image\Studio\ImageResult {#1465
    -locator: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\ServiceLocator {#881}
    -resizeOptions: null
    -projectDir: "/html/contao"
    -filePathOrImageInterface: "/html/contao/files/festung-koenigstein/bilder/kinderseite/Veranstaltungen/Ferienspass fuer Koenigskinder.jpg"
    -sizeConfiguration: null
    -picture: Contao\Image\Picture {#1476
     -img: array:5 [
      "srcset" => array:1 [
       0 => array:1 [
        0 => Contao\Image\Image {#1475
         #path: "/html/contao/files/festung-koenigstein/bilder/kinderseite/Veranstaltungen/Ferienspass fuer Koenigskinder.jpg"
         #dimensions: Contao\Image\ImageDimensions {#1474
          -size: Imagine\Image\Box {#1473
           -width: 1000
           -height: 667
          }
          -orientation: 1
          -relative: false
          -undefined: false
         }
         #imagine: Imagine\Imagick\Imagine {#870}
         -importantPart: null
        }
       ]
      ]
      "src" => Contao\Image\Image {#1475}
      "width" => 1000
      "height" => 667
      "hasSingleAspectRatio" => true
     ]
     -sources: []
    }
    -originalDimensions: null
   }
  }
  -options: []
 }
 "showRecurrences" => true
 "getSchemaOrgData" => Closure(): array {#1440
  returnType: "array"
  class: "Kmielke\CalendarExtendedBundle\ModuleEventlist"
  use: {
   $objTemplate: Contao\FrontendTemplate {#1432 …}
   $event: array:103 [
    "id" => "2297"
    "pid" => "46"
    "tstamp" => "1671540150"
    "title" => "Wielka twierdza dla małych odkrywców"
    "alias" => "wielka-twierdza-dla-małych-odkrywców"
    "author" => "13"
    "addTime" => ""
    "startTime" => "1672527600"
    "endTime" => "1704063599"
    "startDate" => "1672527600"
    "endDate" => "1703977200"
    "teaser" => "<p>Z grą dla małych odkrywców poznacie twierdzę Königstein z niecodziennej perspektywy. W sklepie muzealnym lub w informacji można dostać kartki z zadaniami. Gra skierowana jest do dzieci w wieku 8 - 14 lat.</p>"
    "addImage" => "1"
    "singleSRC" => "files/festung-koenigstein/bilder/kinderseite/Veranstaltungen/Ferienspass fuer Koenigskinder.jpg"
    "alt" => ""
    "size" => "a:3:{i:0;s:3:"450";i:1;s:3:"300";i:2;s:12:"right_center";}"
    "imagemargin" => "a:5:{s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:3:"top";s:0:"";s:4:"unit";s:0:"";}"
    "imageUrl" => ""
    "fullsize" => "1"
    "caption" => ""
    "floating" => "right"
    "recurring" => ""
    "repeatEach" => "a:2:{s:4:"unit";s:4:"days";s:5:"value";s:1:"1";}"
    "repeatEnd" => "1704063599"
    "recurrences" => "365"
    "addEnclosure" => ""
    "enclosure" => null
    "source" => "default"
    "jumpTo" => "0"
    "articleId" => "0"
    "url" => ""
    "target" => ""
    "cssClass" => ""
    "noComments" => ""
    "published" => "1"
    "start" => ""
    "stop" => ""
    "location" => ""
    "tags" => ""
    "repeatFixedDates" => "a:1:{i:0;a:4:{s:10:"new_repeat";s:0:"";s:9:"new_start";s:0:"";s:7:"new_end";s:0:"";s:6:"reason";s:0:"";}}"
    "ignoreEndTime" => ""
    "useExceptions" => ""
    "showOnFreeDay" => ""
    "weekday" => "0"
    "hideOnWeekend" => ""
    "recurringExt" => ""
    "location_name" => ""
    "location_str" => ""
    "location_plz" => ""
    "location_ort" => ""
    "location_link" => ""
    "location_contact" => ""
    "location_mail" => ""
    "repeatEachExt" => "monday"
    "repeatExceptions" => null
    "repeatExceptionsInt" => null
    "repeatExceptionsPer" => null

    "exceptionList" => null
    "regform" => "0"
    "regperson" => null
    "useRegistration" => ""
    "repeatWeekday" => ""
    "regconfirm" => ""
    "regstartdate" => "1550150673"
    "regenddate" => "1550150673"
    "allRecurrences" => "a:0:{}"
    "overwriteMeta" => ""
    "languageMain" => "0"
    "imageTitle" => ""
    "address" => ""
    "description" => null
    "pageTitle" => ""
    "mobileImageSize" => ""
    "mobileImageCustomSize" => ""
    "mobileImageSrc" => null
    "mobileImage" => ""
    "featured" => ""
    "fks_event_location" => ""
    "fks_event_category" => ""
    "robots" => ""
    "pos_idx" => 1
    "pos_cnt" => 1
    "date" => "01.01.2023–31.12.2023"
    "time" => ""
    "datetime" => "2023-01-01"
    "day" => ""
    "month" => "Styczeń"
    "parent" => "46"
    "calendar" => Contao\CalendarModel {#1375}
    "link" => "Wielka twierdza dla małych odkrywców"
    "href" => "index.php/pl/event/wielka-twierdza-dla-ma%C5%82ych-odkrywc%C3%B3w.html?day=20230101&amp;times=1672527600,1704063599"
    "class" => " current"
    "until" => ""
    "begin" => "1672527600"
    "end" => "1704063599"
    "details" => Closure() {#1376}
    "hasTeaser" => true
    "hasDetails" => Closure() {#1380}
    "firstDay" => "Niedziela"
    "firstDate" => "01.01.2023"
    "calendar_title" => "PL - Veranstaltungen"
    "nextDate" => "19.04.2021 00:00"
   ]
  }
 }
]
	
^ array:127 [
 "id" => "2740"
 "pid" => "46"
 "tstamp" => "1671537242"
 "title" => "Koncerty organowe w kościele garnizonowym"
 "alias" => "koncerty-organowe-w-kosciele-garnizonowym"
 "author" => "13"
 "addTime" => "1"
 "startTime" => 1697364000
 "endTime" => 1697379300
 "startDate" => "1684015200"
 "endDate" => null
 "teaser" => "<p>Zatrzymaj się na moment! O każdej pełnej godzinie między 12:00 a 16:00 posłuchać można 15-minutowego koncertu na organach Jehmlicha.</p>"
 "addImage" => true
 "singleSRC" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
 "alt" => "koncert na organach"
 "size" => "a:3:{i:0;s:3:"250";i:1;s:0:"";i:2;s:12:"proportional";}"
 "imagemargin" => "a:5:{s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:3:"top";s:0:"";s:4:"unit";s:0:"";}"
 "imageUrl" => ""
 "fullsize" => true
 "caption" => ""
 "floating" => "right"
 "recurring" => ""
 "repeatEach" => ""
 "repeatEnd" => "1700666100"
 "recurrences" => "0"
 "addEnclosure" => ""
 "enclosure" => []
 "source" => "default"
 "jumpTo" => "0"
 "articleId" => "0"
 "url" => ""
 "target" => ""
 "cssClass" => ""
 "noComments" => ""
 "published" => "1"
 "start" => ""
 "stop" => ""
 "location" => ""
 "tags" => ""
 "repeatFixedDates" => "a:12:{i:0;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1685311200;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54000;s:6:"reason";s:0:"";}i:1;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1685829600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:2;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1687644000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:3;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1688853600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:4;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1690668000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:5;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1691272800;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:6;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1692482400;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:7;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1693692000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:8;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1694901600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:9;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1697320800;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:10;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1698530400;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:11;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1700607600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}}"
 "ignoreEndTime" => ""
 "useExceptions" => ""
 "showOnFreeDay" => ""
 "weekday" => "0"
 "hideOnWeekend" => ""
 "recurringExt" => ""
 "location_name" => ""
 "location_str" => ""
 "location_plz" => ""
 "location_ort" => ""
 "location_link" => ""
 "location_contact" => ""
 "location_mail" => ""
 "repeatEachExt" => null
 "repeatExceptions" => null
 "repeatExceptionsInt" => null
 "repeatExceptionsPer" => null
 "repeatDates" => null
 "exceptionList" => null
 "regform" => "0"
 "regperson" => null
 "useRegistration" => ""
 "repeatWeekday" => ""
 "regconfirm" => ""
 "regstartdate" => "1671537058"
 "regenddate" => "1671537058"
 "allRecurrences" => "a:12:{i:1685354400;a:4:{s:9:"int_start";i:1685354400;s:7:"int_end";i:1685368800;s:9:"str_start";s:16:"29.05.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"29.05.2023 16:00";}i:1685872800;a:4:{s:9:"int_start";i:1685872800;s:7:"int_end";i:1685888100;s:9:"str_start";s:16:"04.06.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"04.06.2023 16:15";}i:1687687200;a:4:{s:9:"int_start";i:1687687200;s:7:"int_end";i:1687702500;s:9:"str_start";s:16:"25.06.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"25.06.2023 16:15";}i:1688896800;a:4:{s:9:"int_start";i:1688896800;s:7:"int_end";i:1688912100;s:9:"str_start";s:16:"09.07.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"09.07.2023 16:15";}i:1690711200;a:4:{s:9:"int_start";i:1690711200;s:7:"int_end";i:1690726500;s:9:"str_start";s:16:"30.07.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"30.07.2023 16:15";}i:1691316000;a:4:{s:9:"int_start";i:1691316000;s:7:"int_end";i:1691331300;s:9:"str_start";s:16:"06.08.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"06.08.2023 16:15";}i:1692525600;a:4:{s:9:"int_start";i:1692525600;s:7:"int_end";i:1692540900;s:9:"str_start";s:16:"20.08.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"20.08.2023 16:15";}i:1693735200;a:4:{s:9:"int_start";i:1693735200;s:7:"int_end";i:1693750500;s:9:"str_start";s:16:"03.09.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"03.09.2023 16:15";}i:1694944800;a:4:{s:9:"int_start";i:1694944800;s:7:"int_end";i:1694960100;s:9:"str_start";s:16:"17.09.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"17.09.2023 16:15";}i:1697364000;a:4:{s:9:"int_start";i:1697364000;s:7:"int_end";i:1697379300;s:9:"str_start";s:16:"15.10.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"15.10.2023 16:15";}i:1698577200;a:4:{s:9:"int_start";i:1698577200;s:7:"int_end";i:1698592500;s:9:"str_start";s:16:"29.10.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"29.10.2023 16:15";}i:1700650800;a:4:{s:9:"int_start";i:1700650800;s:7:"int_end";i:1700666100;s:9:"str_start";s:16:"22.11.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"22.11.2023 16:15";}}"
 "overwriteMeta" => "1"
 "languageMain" => "0"
 "imageTitle" => ""
 "address" => ""
 "description" => null
 "pageTitle" => ""
 "mobileImageSize" => ""
 "mobileImageCustomSize" => ""
 "mobileImageSrc" => null
 "mobileImage" => ""
 "featured" => ""
 "fks_event_location" => ""
 "fks_event_category" => ""
 "robots" => ""
 "pos_idx" => 11
 "pos_cnt" => 13
 "moveReason" => null
 "date" => "15.10.2023"
 "time" => "12:00–16:15"
 "datetime" => "2023-10-15T12:00:00+02:00"
 "day" => "Niedziela"
 "month" => "Październik"
 "parent" => "46"
 "calendar" => Contao\CalendarModel {#1375
  #arrData: array:20 [
   "id" => "46"
   "tstamp" => "1484757520"
   "title" => "PL - Veranstaltungen"
   "jumpTo" => "952"
   "allowComments" => ""
   "notify" => ""
   "sortOrder" => ""
   "perPage" => "0"
   "moderate" => ""
   "bbcode" => ""
   "requireLogin" => ""
   "disableCaptcha" => ""
   "protected" => ""
   "groups" => null
   "bg_color" => "a:2:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";}"
   "fg_color" => "a:2:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";}"
   "isHolidayCal" => ""
   "allowEvents" => "0"
   "uniqueEvents" => ""
   "master" => "0"
  ]
  #arrModified: []
  #arrRelations: array:3 [
   "jumpTo" => array:4 [
    "table" => "tl_page"
    "field" => "id"
    "type" => "hasOne"
    "load" => "lazy"
   ]
   "groups" => array:4 [
    "table" => "tl_member_group"
    "field" => "id"
    "type" => "hasMany"
    "load" => "lazy"
   ]
   "master" => array:3 [
    "table" => "tl_calendar"
    "field" => "id"
    "type" => "hasOne"
   ]
  ]
  #arrRelated: array:1 [
   "jumpTo" => Contao\PageModel {#1379
    #blnDetailsLoaded: true
    #arrData: array:130 [
     "id" => "952"
     "pid" => "937"
     "sorting" => "128"
     "tstamp" => "1491575126"
     "title" => "Impreza"
     "alias" => "event"
     "type" => "regular"
     "pageTitle" => "Impreza"
     "language" => "pl"
     "robots" => "index,follow"
     "description" => ""
     "redirect" => "permanent"
     "jumpTo" => "0"
     "url" => ""
     "target" => ""
     "fallback" => ""
     "dns" => ""
     "adminEmail" => "info@festung-koenigstein.de"
     "dateFormat" => "d.m.Y"
     "timeFormat" => "H:i"
     "datimFormat" => "d.m.Y"
     "autoforward" => ""
     "protected" => false
     "groups" => []
     "includeLayout" => "1"
     "layout" => "73"
     "includeCache" => ""
     "cache" => false
     "includeChmod" => ""
     "cuser" => "0"
     "cgroup" => "0"
     "chmod" => "a:6:{i:0;s:2:"u1";i:1;s:2:"u2";i:2;s:2:"u3";i:3;s:2:"u4";i:4;s:2:"u5";i:5;s:2:"u6";}"
     "noSearch" => ""
     "cssClass" => ""
     "sitemap" => "map_default"
     "hide" => "1"
     "guests" => ""
     "tabindex" => "0"
     "accesskey" => ""
     "published" => "1"
     "start" => ""
     "stop" => ""
     "staticFiles" => ""
     "staticPlugins" => ""
     "useSSL" => ""
     "mobileLayout" => "0"
     "languageMain" => "1085"
     "languageRoot" => "0"
     "pageImage" => null
     "pageImageOrder" => "a:1:{i:0;s:0:"";}"
     "clientCache" => false
     "pageImageAlt" => ""
     "pageImageTitle" => ""
     "pam" => "inherit"
     "pam_root" => ""
     "paOverwrite" => ""
     "paSRC" => null
     "paOrder" => null
     "sortBy" => ""
     "paImgMode" => ""
     "paTimeout" => ""
     "paSpeed" => ""
     "paRootTimeout" => ""
     "paRootSpeed" => ""
     "paRootEnableNav" => ""
     "paRootNavClick" => ""
     "paRootNavPrevNext" => ""
     "paRootCenteredX" => "1"
     "paRootCenteredY" => "1"
     "rsmm_subtitle" => ""
     "rsmm_color" => "a:2:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";}"
     "rsmm_image" => null
     "rsmm_enabled" => ""
     "rsmm_id" => "0"
     "languageQuery" => ""
     "dlh_googlemaps_apikey" => ""
     "redirectBack" => ""
     "pageImageJumpTo" => "0"
     "cookiebarBlocking" => ""
     "cookiebarAlignment" => ""
     "cookiebarTemplate" => ""
     "cookiebarExcludePages" => null
     "cookiebarInfoUrls" => null
     "cookiebarInfoDescription" => null
     "cookiebarConfig" => ""
     "overwriteCookiebarMeta" => ""
     "activateCookiebar" => ""
     "cookiebarDescription" => null
     "enforceTwoFactor" => ""
     "requireItem" => ""
     "alwaysLoadFromCache" => false
     "validAliasCharacters" => ""
     "robotsTxt" => null
     "favicon" => null
     "twoFactorJumpTo" => "0"
     "cookiebarButtonColorScheme" => ""
     "prefillCookies" => ""
     "triggerCookiebar" => ""
     "urlPrefix" => "pl"
     "urlSuffix" => ".html"
     "useFolderUrl" => "1"
     "subpageLayout" => "0"
     "canonicalKeepParams" => ""
     "canonicalLink" => ""
     "enableCanonical" => ""
     "mailerTransport" => ""
     "maintenanceMode" => ""
     "routePriority" => "0"
     "disableLanguageRedirect" => ""
     "mainAlias" => "imprezy"
     "mainTitle" => "Imprezy"
     "mainPageTitle" => "Imprezy"
     "parentAlias" => "imprezy"
     "parentTitle" => "Imprezy"
     "parentPageTitle" => "Imprezy"
     "folderUrl" => "imprezy/"
     "rootId" => "88"
     "rootAlias" => "festung-koenigsteinde-pl"
     "rootTitle" => "www.festung-koenigstein.de - PL"
     "rootPageTitle" => "Twierdzy Königstein"
     "rootSorting" => "248"
     "domain" => "www.festung-koenigstein.de"
     "rootLanguage" => "pl"
     "useAutoItem" => true
     "rootIsPublic" => true
     "rootIsFallback" => false
     "rootUseSSL" => "1"
     "rootFallbackLanguage" => "de"
     "trail" => array:3 [
      0 => "88"
      1 => "937"
      2 => "952"
     ]
     "isPublic" => true
    ]
    #arrModified: array:33 [
     "protected" => ""
     "groups" => null
     "cache" => "0"
     "alwaysLoadFromCache" => ""
     "clientCache" => "0"
     "mainAlias" => null
     "mainTitle" => null
     "mainPageTitle" => null
     "parentAlias" => null
     "parentTitle" => null
     "parentPageTitle" => null
     "folderUrl" => null
     "rootId" => null
     "rootAlias" => null
     "rootTitle" => null
     "rootPageTitle" => null
     "rootSorting" => null
     "domain" => null
     "rootLanguage" => null
     "language" => "en"
     "dateFormat" => ""
     "timeFormat" => ""
     "datimFormat" => ""
     "urlPrefix" => ""
     "adminEmail" => ""
     "useFolderUrl" => ""
     "useAutoItem" => null
     "rootIsPublic" => null
     "rootIsFallback" => null
     "rootUseSSL" => null
     "rootFallbackLanguage" => "pl"
     "trail" => null
     "isPublic" => null
    ]
    #arrRelations: array:11 [
     "jumpTo" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "groups" => array:4 [
      "table" => "tl_member_group"
      "field" => "id"
      "type" => "hasMany"
      "load" => "lazy"
     ]
     "layout" => array:4 [
      "table" => "tl_layout"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "subpageLayout" => array:4 [
      "table" => "tl_layout"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cuser" => array:4 [
      "table" => "tl_user"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cgroup" => array:4 [
      "table" => "tl_user_group"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "twoFactorJumpTo" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cookiebarInfoUrls" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cookiebarExcludePages" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "mobileLayout" => array:4 [
      "table" => "tl_layout"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "pageImageJumpTo" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
    ]
    #arrRelated: []
    #blnPreventSaving: true
   }
  ]
  #blnPreventSaving: false
 }
 "link" => "Koncerty organowe w kościele garnizonowym"
 "href" => "index.php/pl/event/koncerty-organowe-w-kosciele-garnizonowym.html?day=20231015&amp;times=1697364000,1697379300"
 "class" => " upcoming"
 "until" => ""
 "begin" => 1697364000
 "end" => 1697379300
 "details" => Closure() {#1412
  class: "Contao\Events"
  this: Kmielke\CalendarExtendedBundle\ModuleEventlist {#1366 …}
  use: {
   $id: "2740"
  }
 }
 "hasTeaser" => true
 "hasDetails" => Closure() {#1417
  class: "Contao\Events"
  use: {
   $id: "2740"
  }
 }
 "firstDay" => "Niedziela"
 "firstDate" => "15.10.2023"
 "calendar_title" => "PL - Veranstaltungen"
 "newMonth" => true
 "header" => true
 "classHeader" => " odd"
 "classList" => " upcoming even first last cal_46"
 "classUpcoming" => " upcoming odd cal_46"
 "readMore" => "Czytaj cały artykuł"
 "more" => "Więcej..."
 "locationLabel" => "Lokacja"
 "picture" => array:3 [
  "img" => array:5 [
   "srcset" => "assets/images/f/Oreltasten_Haende-1943fbc3.jpg"
   "src" => "assets/images/f/Oreltasten_Haende-1943fbc3.jpg"
   "width" => 450
   "height" => 300
   "hasSingleAspectRatio" => true
  ]
  "sources" => []
  "alt" => "koncert na organach"
 ]
 "width" => 1920
 "height" => 1370
 "arrSize" => array:7 [
  0 => 450
  1 => 300
  2 => 2
  3 => "width="450" height="300""
  "bits" => 8
  "channels" => 3
  "mime" => "image/jpeg"
 ]
 "imgSize" => " width="450" height="300""
 "src" => "assets/images/f/Oreltasten_Haende-1943fbc3.jpg"
 "margin" => ""
 "addBefore" => true
 "attributes" => " data-lightbox="""
 "linkTitle" => ""
 "lightboxPicture" => array:2 [
  "img" => array:5 [
   "srcset" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
   "src" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
   "width" => 1920
   "height" => 1370
   "hasSingleAspectRatio" => true
  ]
  "sources" => []
 ]
 "floatClass" => " float_right"
 "imageHref" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
 "figure" => Contao\CoreBundle\Image\Studio\Figure {#1497
  -image: Contao\CoreBundle\Image\Studio\ImageResult {#1496
   -locator: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\ServiceLocator {#881
    -factory: Symfony\Component\DependencyInjection\Container::getService($registry, string $id, ?string $method, $load) {#184
     this: ContainerME3Cx4E\Contao_ManagerBundle_HttpKernel_ContaoKernelProdContainer {#185 …}
    }
    -serviceMap: array:7 [
     "contao.assets.files_context" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.assets.files_context"
      2 => "getContao_Assets_FilesContextService"
      3 => true
     ]
     "contao.framework" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.framework"
      2 => "getContao_FrameworkService"
      3 => false
     ]
     "contao.image.factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.factory"
      2 => "getContao_Image_FactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.legacy_resizer" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.legacy_resizer"
      2 => "getContao_Image_LegacyResizerService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.picture_factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.picture_factory"
      2 => "getContao_Image_PictureFactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.studio" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.studio"
      2 => "getContao_Image_StudioService"
      3 => true
     ]
     "event_dispatcher" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "event_dispatcher"
      2 => "getEventDispatcherService"
      3 => false
     ]
    ]
    -serviceTypes: array:7 [
     "contao.assets.files_context" => "?"
     "contao.framework" => "?"
     "contao.image.factory" => "?"
     "contao.image.legacy_resizer" => "?"
     "contao.image.picture_factory" => "?"
     "contao.image.studio" => "?"
     "event_dispatcher" => "?"
    ]
    -externalId: null
    -container: null
    -factories: array:7 [
     "contao.assets.files_context" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.assets.files_context"
      2 => "getContao_Assets_FilesContextService"
      3 => true
     ]
     "contao.framework" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.framework"
      2 => "getContao_FrameworkService"
      3 => false
     ]
     "contao.image.factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.factory"
      2 => "getContao_Image_FactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.legacy_resizer" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.legacy_resizer"
      2 => "getContao_Image_LegacyResizerService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.picture_factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.picture_factory"
      2 => "getContao_Image_PictureFactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.studio" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.studio"
      2 => "getContao_Image_StudioService"
      3 => true
     ]
     "event_dispatcher" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "event_dispatcher"
      2 => "getEventDispatcherService"
      3 => false
     ]
    ]
    -loading: []
    -providedTypes: null
   }
   -resizeOptions: null
   -projectDir: "/html/contao"
   -filePathOrImageInterface: "/html/contao/files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
   -sizeConfiguration: array:3 [
    0 => 450
    1 => 300
    2 => "right_center"
   ]
   -picture: Contao\Image\Picture {#1517
    -img: array:5 [
     "srcset" => array:1 [
      0 => array:1 [
       0 => Contao\Image\Image {#1519
        #path: "/html/contao/assets/images/f/Oreltasten_Haende-1943fbc3.jpg"
        #dimensions: Contao\Image\ImageDimensions {#1499
         -size: Imagine\Image\Box {#1518
          -width: 450
          -height: 300
         }
         -orientation: 1
         -relative: false
         -undefined: false
        }
        #imagine: Imagine\Imagick\Imagine {#870
         -metadataReader: null
         -classFactory: null
        }
        -importantPart: null
       }
      ]
     ]
     "src" => Contao\Image\Image {#1519}
     "width" => 450
     "height" => 300
     "hasSingleAspectRatio" => true
    ]
    -sources: []
   }
   -originalDimensions: Contao\Image\ImageDimensions {#1457
    -size: Imagine\Image\Box {#1472
     -width: 1920
     -height: 1370
    }
    -orientation: 1
    -relative: false
    -undefined: false
   }
  }
  -metadata: Contao\CoreBundle\File\Metadata {#1493
   -values: array:4 [
    "alt" => "koncert na organach"
    "title" => ""
    "link" => ""
    "linkTitle" => ""
   ]
   -schemaOrgJsonLd: null
  }
  -linkAttributes: array:2 [
   "href" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
   "data-lightbox" => ""
  ]
  -lightbox: Contao\CoreBundle\Image\Studio\LightboxResult {#1500
   -locator: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\ServiceLocator {#881}
   -url: null
   -groupIdentifier: null
   -image: Contao\CoreBundle\Image\Studio\ImageResult {#1515
    -locator: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\ServiceLocator {#881}
    -resizeOptions: null
    -projectDir: "/html/contao"
    -filePathOrImageInterface: "/html/contao/files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
    -sizeConfiguration: null
    -picture: Contao\Image\Picture {#1516
     -img: array:5 [
      "srcset" => array:1 [
       0 => array:1 [
        0 => Contao\Image\Image {#1514
         #path: "/html/contao/files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
         #dimensions: Contao\Image\ImageDimensions {#1489
          -size: Imagine\Image\Box {#1467
           -width: 1920
           -height: 1370
          }
          -orientation: 1
          -relative: false
          -undefined: false
         }
         #imagine: Imagine\Imagick\Imagine {#870}
         -importantPart: null
        }
       ]
      ]
      "src" => Contao\Image\Image {#1514}
      "width" => 1920
      "height" => 1370
      "hasSingleAspectRatio" => true
     ]
     -sources: []
    }
    -originalDimensions: null
   }
  }
  -options: []
 }
 "showRecurrences" => true
 "getSchemaOrgData" => Closure(): array {#1505
  returnType: "array"
  class: "Kmielke\CalendarExtendedBundle\ModuleEventlist"
  use: {
   $objTemplate: Contao\FrontendTemplate {#1507 …}
   $event: array:103 [
    "id" => "2740"
    "pid" => "46"
    "tstamp" => "1671537242"
    "title" => "Koncerty organowe w kościele garnizonowym"
    "alias" => "koncerty-organowe-w-kosciele-garnizonowym"
    "author" => "13"
    "addTime" => "1"
    "startTime" => 1697364000
    "endTime" => 1697379300
    "startDate" => "1684015200"
    "endDate" => null
    "teaser" => "<p>Zatrzymaj się na moment! O każdej pełnej godzinie między 12:00 a 16:00 posłuchać można 15-minutowego koncertu na organach Jehmlicha.</p>"
    "addImage" => "1"
    "singleSRC" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
    "alt" => "koncert na organach"
    "size" => "a:3:{i:0;s:3:"450";i:1;s:3:"300";i:2;s:12:"right_center";}"
    "imagemargin" => "a:5:{s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:3:"top";s:0:"";s:4:"unit";s:0:"";}"
    "imageUrl" => ""
    "fullsize" => "1"
    "caption" => ""
    "floating" => "right"
    "recurring" => ""
    "repeatEach" => ""
    "repeatEnd" => "1700666100"
    "recurrences" => "0"
    "addEnclosure" => ""
    "enclosure" => null
    "source" => "default"
    "jumpTo" => "0"
    "articleId" => "0"
    "url" => ""
    "target" => ""
    "cssClass" => ""
    "noComments" => ""
    "published" => "1"
    "start" => ""
    "stop" => ""
    "location" => ""
    "tags" => ""
    "repeatFixedDates" => "a:12:{i:0;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1685311200;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54000;s:6:"reason";s:0:"";}i:1;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1685829600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:2;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1687644000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:3;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1688853600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:4;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1690668000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:5;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1691272800;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:6;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1692482400;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:7;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1693692000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:8;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1694901600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:9;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1697320800;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:10;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1698530400;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:11;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1700607600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}}"
    "ignoreEndTime" => ""
    "useExceptions" => ""
    "showOnFreeDay" => ""
    "weekday" => "0"
    "hideOnWeekend" => ""
    "recurringExt" => ""
    "location_name" => ""
    "location_str" => ""
    "location_plz" => ""
    "location_ort" => ""
    "location_link" => ""
    "location_contact" => ""
    "location_mail" => ""
    "repeatEachExt" => null
    "repeatExceptions" => null
    "repeatExceptionsInt" => null
    "repeatExceptionsPer" => null
    "repeatDates" => null
    "exceptionList" => null
    "regform" => "0"
    "regperson" => null
    "useRegistration" => ""
    "repeatWeekday" => ""
    "regconfirm" => ""
    "regstartdate" => "1671537058"
    "regenddate" => "1671537058"
    "allRecurrences" => "a:12:{i:1685354400;a:4:{s:9:"int_start";i:1685354400;s:7:"int_end";i:1685368800;s:9:"str_start";s:16:"29.05.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"29.05.2023 16:00";}i:1685872800;a:4:{s:9:"int_start";i:1685872800;s:7:"int_end";i:1685888100;s:9:"str_start";s:16:"04.06.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"04.06.2023 16:15";}i:1687687200;a:4:{s:9:"int_start";i:1687687200;s:7:"int_end";i:1687702500;s:9:"str_start";s:16:"25.06.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"25.06.2023 16:15";}i:1688896800;a:4:{s:9:"int_start";i:1688896800;s:7:"int_end";i:1688912100;s:9:"str_start";s:16:"09.07.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"09.07.2023 16:15";}i:1690711200;a:4:{s:9:"int_start";i:1690711200;s:7:"int_end";i:1690726500;s:9:"str_start";s:16:"30.07.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"30.07.2023 16:15";}i:1691316000;a:4:{s:9:"int_start";i:1691316000;s:7:"int_end";i:1691331300;s:9:"str_start";s:16:"06.08.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"06.08.2023 16:15";}i:1692525600;a:4:{s:9:"int_start";i:1692525600;s:7:"int_end";i:1692540900;s:9:"str_start";s:16:"20.08.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"20.08.2023 16:15";}i:1693735200;a:4:{s:9:"int_start";i:1693735200;s:7:"int_end";i:1693750500;s:9:"str_start";s:16:"03.09.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"03.09.2023 16:15";}i:1694944800;a:4:{s:9:"int_start";i:1694944800;s:7:"int_end";i:1694960100;s:9:"str_start";s:16:"17.09.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"17.09.2023 16:15";}i:1697364000;a:4:{s:9:"int_start";i:1697364000;s:7:"int_end";i:1697379300;s:9:"str_start";s:16:"15.10.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"15.10.2023 16:15";}i:1698577200;a:4:{s:9:"int_start";i:1698577200;s:7:"int_end";i:1698592500;s:9:"str_start";s:16:"29.10.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"29.10.2023 16:15";}i:1700650800;a:4:{s:9:"int_start";i:1700650800;s:7:"int_end";i:1700666100;s:9:"str_start";s:16:"22.11.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"22.11.2023 16:15";}}"
    "overwriteMeta" => "1"
    "languageMain" => "0"
    "imageTitle" => ""
    "address" => ""
    "description" => null
    "pageTitle" => ""
    "mobileImageSize" => ""
    "mobileImageCustomSize" => ""
    "mobileImageSrc" => null
    "mobileImage" => ""
    "featured" => ""
    "fks_event_location" => ""
    "fks_event_category" => ""
    "robots" => ""
    "pos_idx" => 11
    "pos_cnt" => 13
    "moveReason" => null
    "date" => "15.10.2023"
    "time" => "12:00–16:15"
    "datetime" => "2023-10-15T12:00:00+02:00"
    "day" => "Niedziela"
    "month" => "Październik"
    "parent" => "46"
    "calendar" => Contao\CalendarModel {#1375}
    "link" => "Koncerty organowe w kościele garnizonowym"
    "href" => "index.php/pl/event/koncerty-organowe-w-kosciele-garnizonowym.html?day=20231015&amp;times=1697364000,1697379300"
    "class" => " upcoming"
    "until" => ""
    "begin" => 1697364000
    "end" => 1697379300
    "details" => Closure() {#1412}
    "hasTeaser" => true
    "hasDetails" => Closure() {#1417}
    "firstDay" => "Niedziela"
    "firstDate" => "15.10.2023"
    "calendar_title" => "PL - Veranstaltungen"
   ]
  }
 }
]
	
^ array:126 [
 "id" => "2740"
 "pid" => "46"
 "tstamp" => "1671537242"
 "title" => "Koncerty organowe w kościele garnizonowym"
 "alias" => "koncerty-organowe-w-kosciele-garnizonowym"
 "author" => "13"
 "addTime" => "1"
 "startTime" => 1698577200
 "endTime" => 1698592500
 "startDate" => "1684015200"
 "endDate" => null
 "teaser" => "<p>Zatrzymaj się na moment! O każdej pełnej godzinie między 12:00 a 16:00 posłuchać można 15-minutowego koncertu na organach Jehmlicha.</p>"
 "addImage" => true
 "singleSRC" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
 "alt" => "koncert na organach"
 "size" => "a:3:{i:0;s:3:"250";i:1;s:0:"";i:2;s:12:"proportional";}"
 "imagemargin" => "a:5:{s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:3:"top";s:0:"";s:4:"unit";s:0:"";}"
 "imageUrl" => ""
 "fullsize" => true
 "caption" => ""
 "floating" => "right"
 "recurring" => ""
 "repeatEach" => ""
 "repeatEnd" => "1700666100"
 "recurrences" => "0"
 "addEnclosure" => ""
 "enclosure" => []
 "source" => "default"
 "jumpTo" => "0"
 "articleId" => "0"
 "url" => ""
 "target" => ""
 "cssClass" => ""
 "noComments" => ""
 "published" => "1"
 "start" => ""
 "stop" => ""
 "location" => ""
 "tags" => ""
 "repeatFixedDates" => "a:12:{i:0;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1685311200;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54000;s:6:"reason";s:0:"";}i:1;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1685829600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:2;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1687644000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:3;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1688853600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:4;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1690668000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:5;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1691272800;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:6;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1692482400;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:7;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1693692000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:8;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1694901600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:9;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1697320800;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:10;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1698530400;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:11;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1700607600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}}"
 "ignoreEndTime" => ""
 "useExceptions" => ""
 "showOnFreeDay" => ""
 "weekday" => "0"
 "hideOnWeekend" => ""
 "recurringExt" => ""
 "location_name" => ""
 "location_str" => ""
 "location_plz" => ""
 "location_ort" => ""
 "location_link" => ""
 "location_contact" => ""
 "location_mail" => ""
 "repeatEachExt" => null
 "repeatExceptions" => null
 "repeatExceptionsInt" => null
 "repeatExceptionsPer" => null
 "repeatDates" => null
 "exceptionList" => null
 "regform" => "0"
 "regperson" => null
 "useRegistration" => ""
 "repeatWeekday" => ""
 "regconfirm" => ""
 "regstartdate" => "1671537058"
 "regenddate" => "1671537058"
 "allRecurrences" => "a:12:{i:1685354400;a:4:{s:9:"int_start";i:1685354400;s:7:"int_end";i:1685368800;s:9:"str_start";s:16:"29.05.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"29.05.2023 16:00";}i:1685872800;a:4:{s:9:"int_start";i:1685872800;s:7:"int_end";i:1685888100;s:9:"str_start";s:16:"04.06.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"04.06.2023 16:15";}i:1687687200;a:4:{s:9:"int_start";i:1687687200;s:7:"int_end";i:1687702500;s:9:"str_start";s:16:"25.06.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"25.06.2023 16:15";}i:1688896800;a:4:{s:9:"int_start";i:1688896800;s:7:"int_end";i:1688912100;s:9:"str_start";s:16:"09.07.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"09.07.2023 16:15";}i:1690711200;a:4:{s:9:"int_start";i:1690711200;s:7:"int_end";i:1690726500;s:9:"str_start";s:16:"30.07.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"30.07.2023 16:15";}i:1691316000;a:4:{s:9:"int_start";i:1691316000;s:7:"int_end";i:1691331300;s:9:"str_start";s:16:"06.08.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"06.08.2023 16:15";}i:1692525600;a:4:{s:9:"int_start";i:1692525600;s:7:"int_end";i:1692540900;s:9:"str_start";s:16:"20.08.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"20.08.2023 16:15";}i:1693735200;a:4:{s:9:"int_start";i:1693735200;s:7:"int_end";i:1693750500;s:9:"str_start";s:16:"03.09.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"03.09.2023 16:15";}i:1694944800;a:4:{s:9:"int_start";i:1694944800;s:7:"int_end";i:1694960100;s:9:"str_start";s:16:"17.09.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"17.09.2023 16:15";}i:1697364000;a:4:{s:9:"int_start";i:1697364000;s:7:"int_end";i:1697379300;s:9:"str_start";s:16:"15.10.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"15.10.2023 16:15";}i:1698577200;a:4:{s:9:"int_start";i:1698577200;s:7:"int_end";i:1698592500;s:9:"str_start";s:16:"29.10.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"29.10.2023 16:15";}i:1700650800;a:4:{s:9:"int_start";i:1700650800;s:7:"int_end";i:1700666100;s:9:"str_start";s:16:"22.11.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"22.11.2023 16:15";}}"
 "overwriteMeta" => "1"
 "languageMain" => "0"
 "imageTitle" => ""
 "address" => ""
 "description" => null
 "pageTitle" => ""
 "mobileImageSize" => ""
 "mobileImageCustomSize" => ""
 "mobileImageSrc" => null
 "mobileImage" => ""
 "featured" => ""
 "fks_event_location" => ""
 "fks_event_category" => ""
 "robots" => ""
 "pos_idx" => 12
 "pos_cnt" => 13
 "moveReason" => null
 "date" => "29.10.2023"
 "time" => "12:00–16:15"
 "datetime" => "2023-10-29T12:00:00+01:00"
 "day" => "Niedziela"
 "month" => "Październik"
 "parent" => "46"
 "calendar" => Contao\CalendarModel {#1375
  #arrData: array:20 [
   "id" => "46"
   "tstamp" => "1484757520"
   "title" => "PL - Veranstaltungen"
   "jumpTo" => "952"
   "allowComments" => ""
   "notify" => ""
   "sortOrder" => ""
   "perPage" => "0"
   "moderate" => ""
   "bbcode" => ""
   "requireLogin" => ""
   "disableCaptcha" => ""
   "protected" => ""
   "groups" => null
   "bg_color" => "a:2:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";}"
   "fg_color" => "a:2:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";}"
   "isHolidayCal" => ""
   "allowEvents" => "0"
   "uniqueEvents" => ""
   "master" => "0"
  ]
  #arrModified: []
  #arrRelations: array:3 [
   "jumpTo" => array:4 [
    "table" => "tl_page"
    "field" => "id"
    "type" => "hasOne"
    "load" => "lazy"
   ]
   "groups" => array:4 [
    "table" => "tl_member_group"
    "field" => "id"
    "type" => "hasMany"
    "load" => "lazy"
   ]
   "master" => array:3 [
    "table" => "tl_calendar"
    "field" => "id"
    "type" => "hasOne"
   ]
  ]
  #arrRelated: array:1 [
   "jumpTo" => Contao\PageModel {#1379
    #blnDetailsLoaded: true
    #arrData: array:130 [
     "id" => "952"
     "pid" => "937"
     "sorting" => "128"
     "tstamp" => "1491575126"
     "title" => "Impreza"
     "alias" => "event"
     "type" => "regular"
     "pageTitle" => "Impreza"
     "language" => "pl"
     "robots" => "index,follow"
     "description" => ""
     "redirect" => "permanent"
     "jumpTo" => "0"
     "url" => ""
     "target" => ""
     "fallback" => ""
     "dns" => ""
     "adminEmail" => "info@festung-koenigstein.de"
     "dateFormat" => "d.m.Y"
     "timeFormat" => "H:i"
     "datimFormat" => "d.m.Y"
     "autoforward" => ""
     "protected" => false
     "groups" => []
     "includeLayout" => "1"
     "layout" => "73"
     "includeCache" => ""
     "cache" => false
     "includeChmod" => ""
     "cuser" => "0"
     "cgroup" => "0"
     "chmod" => "a:6:{i:0;s:2:"u1";i:1;s:2:"u2";i:2;s:2:"u3";i:3;s:2:"u4";i:4;s:2:"u5";i:5;s:2:"u6";}"
     "noSearch" => ""
     "cssClass" => ""
     "sitemap" => "map_default"
     "hide" => "1"
     "guests" => ""
     "tabindex" => "0"
     "accesskey" => ""
     "published" => "1"
     "start" => ""
     "stop" => ""
     "staticFiles" => ""
     "staticPlugins" => ""
     "useSSL" => ""
     "mobileLayout" => "0"
     "languageMain" => "1085"
     "languageRoot" => "0"
     "pageImage" => null
     "pageImageOrder" => "a:1:{i:0;s:0:"";}"
     "clientCache" => false
     "pageImageAlt" => ""
     "pageImageTitle" => ""
     "pam" => "inherit"
     "pam_root" => ""
     "paOverwrite" => ""
     "paSRC" => null
     "paOrder" => null
     "sortBy" => ""
     "paImgMode" => ""
     "paTimeout" => ""
     "paSpeed" => ""
     "paRootTimeout" => ""
     "paRootSpeed" => ""
     "paRootEnableNav" => ""
     "paRootNavClick" => ""
     "paRootNavPrevNext" => ""
     "paRootCenteredX" => "1"
     "paRootCenteredY" => "1"
     "rsmm_subtitle" => ""
     "rsmm_color" => "a:2:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";}"
     "rsmm_image" => null
     "rsmm_enabled" => ""
     "rsmm_id" => "0"
     "languageQuery" => ""
     "dlh_googlemaps_apikey" => ""
     "redirectBack" => ""
     "pageImageJumpTo" => "0"
     "cookiebarBlocking" => ""
     "cookiebarAlignment" => ""
     "cookiebarTemplate" => ""
     "cookiebarExcludePages" => null
     "cookiebarInfoUrls" => null
     "cookiebarInfoDescription" => null
     "cookiebarConfig" => ""
     "overwriteCookiebarMeta" => ""
     "activateCookiebar" => ""
     "cookiebarDescription" => null
     "enforceTwoFactor" => ""
     "requireItem" => ""
     "alwaysLoadFromCache" => false
     "validAliasCharacters" => ""
     "robotsTxt" => null
     "favicon" => null
     "twoFactorJumpTo" => "0"
     "cookiebarButtonColorScheme" => ""
     "prefillCookies" => ""
     "triggerCookiebar" => ""
     "urlPrefix" => "pl"
     "urlSuffix" => ".html"
     "useFolderUrl" => "1"
     "subpageLayout" => "0"
     "canonicalKeepParams" => ""
     "canonicalLink" => ""
     "enableCanonical" => ""
     "mailerTransport" => ""
     "maintenanceMode" => ""
     "routePriority" => "0"
     "disableLanguageRedirect" => ""
     "mainAlias" => "imprezy"
     "mainTitle" => "Imprezy"
     "mainPageTitle" => "Imprezy"
     "parentAlias" => "imprezy"
     "parentTitle" => "Imprezy"
     "parentPageTitle" => "Imprezy"
     "folderUrl" => "imprezy/"
     "rootId" => "88"
     "rootAlias" => "festung-koenigsteinde-pl"
     "rootTitle" => "www.festung-koenigstein.de - PL"
     "rootPageTitle" => "Twierdzy Königstein"
     "rootSorting" => "248"
     "domain" => "www.festung-koenigstein.de"
     "rootLanguage" => "pl"
     "useAutoItem" => true
     "rootIsPublic" => true
     "rootIsFallback" => false
     "rootUseSSL" => "1"
     "rootFallbackLanguage" => "de"
     "trail" => array:3 [
      0 => "88"
      1 => "937"
      2 => "952"
     ]
     "isPublic" => true
    ]
    #arrModified: array:33 [
     "protected" => ""
     "groups" => null
     "cache" => "0"
     "alwaysLoadFromCache" => ""
     "clientCache" => "0"
     "mainAlias" => null
     "mainTitle" => null
     "mainPageTitle" => null
     "parentAlias" => null
     "parentTitle" => null
     "parentPageTitle" => null
     "folderUrl" => null
     "rootId" => null
     "rootAlias" => null
     "rootTitle" => null
     "rootPageTitle" => null
     "rootSorting" => null
     "domain" => null
     "rootLanguage" => null
     "language" => "en"
     "dateFormat" => ""
     "timeFormat" => ""
     "datimFormat" => ""
     "urlPrefix" => ""
     "adminEmail" => ""
     "useFolderUrl" => ""
     "useAutoItem" => null
     "rootIsPublic" => null
     "rootIsFallback" => null
     "rootUseSSL" => null
     "rootFallbackLanguage" => "pl"
     "trail" => null
     "isPublic" => null
    ]
    #arrRelations: array:11 [
     "jumpTo" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "groups" => array:4 [
      "table" => "tl_member_group"
      "field" => "id"
      "type" => "hasMany"
      "load" => "lazy"
     ]
     "layout" => array:4 [
      "table" => "tl_layout"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "subpageLayout" => array:4 [
      "table" => "tl_layout"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cuser" => array:4 [
      "table" => "tl_user"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cgroup" => array:4 [
      "table" => "tl_user_group"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "twoFactorJumpTo" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cookiebarInfoUrls" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "cookiebarExcludePages" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "mobileLayout" => array:4 [
      "table" => "tl_layout"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
     "pageImageJumpTo" => array:4 [
      "table" => "tl_page"
      "field" => "id"
      "type" => "hasOne"
      "load" => "lazy"
     ]
    ]
    #arrRelated: []
    #blnPreventSaving: true
   }
  ]
  #blnPreventSaving: false
 }
 "link" => "Koncerty organowe w kościele garnizonowym"
 "href" => "index.php/pl/event/koncerty-organowe-w-kosciele-garnizonowym.html?day=20231029&amp;times=1698577200,1698592500"
 "class" => " upcoming"
 "until" => ""
 "begin" => 1698577200
 "end" => 1698592500
 "details" => Closure() {#1414
  class: "Contao\Events"
  this: Kmielke\CalendarExtendedBundle\ModuleEventlist {#1366 …}
  use: {
   $id: "2740"
  }
 }
 "hasTeaser" => true
 "hasDetails" => Closure() {#1419
  class: "Contao\Events"
  use: {
   $id: "2740"
  }
 }
 "firstDay" => "Niedziela"
 "firstDate" => "29.10.2023"
 "calendar_title" => "PL - Veranstaltungen"
 "header" => true
 "classHeader" => " even last"
 "classList" => " upcoming even first last cal_46"
 "classUpcoming" => " upcoming even last cal_46"
 "readMore" => "Czytaj cały artykuł"
 "more" => "Więcej..."
 "locationLabel" => "Lokacja"
 "picture" => array:3 [
  "img" => array:5 [
   "srcset" => "assets/images/f/Oreltasten_Haende-1943fbc3.jpg"
   "src" => "assets/images/f/Oreltasten_Haende-1943fbc3.jpg"
   "width" => 450
   "height" => 300
   "hasSingleAspectRatio" => true
  ]
  "sources" => []
  "alt" => "koncert na organach"
 ]
 "width" => 1920
 "height" => 1370
 "arrSize" => array:7 [
  0 => 450
  1 => 300
  2 => 2
  3 => "width="450" height="300""
  "bits" => 8
  "channels" => 3
  "mime" => "image/jpeg"
 ]
 "imgSize" => " width="450" height="300""
 "src" => "assets/images/f/Oreltasten_Haende-1943fbc3.jpg"
 "margin" => ""
 "addBefore" => true
 "attributes" => " data-lightbox="""
 "linkTitle" => ""
 "lightboxPicture" => array:2 [
  "img" => array:5 [
   "srcset" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
   "src" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
   "width" => 1920
   "height" => 1370
   "hasSingleAspectRatio" => true
  ]
  "sources" => []
 ]
 "floatClass" => " float_right"
 "imageHref" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
 "figure" => Contao\CoreBundle\Image\Studio\Figure {#1585
  -image: Contao\CoreBundle\Image\Studio\ImageResult {#1584
   -locator: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\ServiceLocator {#881
    -factory: Symfony\Component\DependencyInjection\Container::getService($registry, string $id, ?string $method, $load) {#184
     this: ContainerME3Cx4E\Contao_ManagerBundle_HttpKernel_ContaoKernelProdContainer {#185 …}
    }
    -serviceMap: array:7 [
     "contao.assets.files_context" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.assets.files_context"
      2 => "getContao_Assets_FilesContextService"
      3 => true
     ]
     "contao.framework" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.framework"
      2 => "getContao_FrameworkService"
      3 => false
     ]
     "contao.image.factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.factory"
      2 => "getContao_Image_FactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.legacy_resizer" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.legacy_resizer"
      2 => "getContao_Image_LegacyResizerService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.picture_factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.picture_factory"
      2 => "getContao_Image_PictureFactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.studio" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.studio"
      2 => "getContao_Image_StudioService"
      3 => true
     ]
     "event_dispatcher" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "event_dispatcher"
      2 => "getEventDispatcherService"
      3 => false
     ]
    ]
    -serviceTypes: array:7 [
     "contao.assets.files_context" => "?"
     "contao.framework" => "?"
     "contao.image.factory" => "?"
     "contao.image.legacy_resizer" => "?"
     "contao.image.picture_factory" => "?"
     "contao.image.studio" => "?"
     "event_dispatcher" => "?"
    ]
    -externalId: null
    -container: null
    -factories: array:7 [
     "contao.assets.files_context" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.assets.files_context"
      2 => "getContao_Assets_FilesContextService"
      3 => true
     ]
     "contao.framework" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.framework"
      2 => "getContao_FrameworkService"
      3 => false
     ]
     "contao.image.factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.factory"
      2 => "getContao_Image_FactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.legacy_resizer" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.legacy_resizer"
      2 => "getContao_Image_LegacyResizerService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.picture_factory" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.picture_factory"
      2 => "getContao_Image_PictureFactoryService"
      3 => true
     ]
     "contao.image.studio" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "contao.image.studio"
      2 => "getContao_Image_StudioService"
      3 => true
     ]
     "event_dispatcher" => array:4 [
      0 => "services"
      1 => "event_dispatcher"
      2 => "getEventDispatcherService"
      3 => false
     ]
    ]
    -loading: []
    -providedTypes: null
   }
   -resizeOptions: null
   -projectDir: "/html/contao"
   -filePathOrImageInterface: "/html/contao/files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
   -sizeConfiguration: array:3 [
    0 => 450
    1 => 300
    2 => "right_center"
   ]
   -picture: Contao\Image\Picture {#1573
    -img: array:5 [
     "srcset" => array:1 [
      0 => array:1 [
       0 => Contao\Image\Image {#1575
        #path: "/html/contao/assets/images/f/Oreltasten_Haende-1943fbc3.jpg"
        #dimensions: Contao\Image\ImageDimensions {#1578
         -size: Imagine\Image\Box {#1548
          -width: 450
          -height: 300
         }
         -orientation: 1
         -relative: false
         -undefined: false
        }
        #imagine: Imagine\Imagick\Imagine {#870
         -metadataReader: null
         -classFactory: null
        }
        -importantPart: null
       }
      ]
     ]
     "src" => Contao\Image\Image {#1575}
     "width" => 450
     "height" => 300
     "hasSingleAspectRatio" => true
    ]
    -sources: []
   }
   -originalDimensions: Contao\Image\ImageDimensions {#1550
    -size: Imagine\Image\Box {#1566
     -width: 1920
     -height: 1370
    }
    -orientation: 1
    -relative: false
    -undefined: false
   }
  }
  -metadata: Contao\CoreBundle\File\Metadata {#1588
   -values: array:4 [
    "alt" => "koncert na organach"
    "title" => ""
    "link" => ""
    "linkTitle" => ""
   ]
   -schemaOrgJsonLd: null
  }
  -linkAttributes: array:2 [
   "href" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
   "data-lightbox" => ""
  ]
  -lightbox: Contao\CoreBundle\Image\Studio\LightboxResult {#1527
   -locator: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\ServiceLocator {#881}
   -url: null
   -groupIdentifier: null
   -image: Contao\CoreBundle\Image\Studio\ImageResult {#1576
    -locator: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\ServiceLocator {#881}
    -resizeOptions: null
    -projectDir: "/html/contao"
    -filePathOrImageInterface: "/html/contao/files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
    -sizeConfiguration: null
    -picture: Contao\Image\Picture {#1511
     -img: array:5 [
      "srcset" => array:1 [
       0 => array:1 [
        0 => Contao\Image\Image {#1567
         #path: "/html/contao/files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
         #dimensions: Contao\Image\ImageDimensions {#1569
          -size: Imagine\Image\Box {#1525
           -width: 1920
           -height: 1370
          }
          -orientation: 1
          -relative: false
          -undefined: false
         }
         #imagine: Imagine\Imagick\Imagine {#870}
         -importantPart: null
        }
       ]
      ]
      "src" => Contao\Image\Image {#1567}
      "width" => 1920
      "height" => 1370
      "hasSingleAspectRatio" => true
     ]
     -sources: []
    }
    -originalDimensions: null
   }
  }
  -options: []
 }
 "showRecurrences" => true
 "getSchemaOrgData" => Closure(): array {#1564
  returnType: "array"
  class: "Kmielke\CalendarExtendedBundle\ModuleEventlist"
  use: {
   $objTemplate: Contao\FrontendTemplate {#1540 …}
   $event: array:103 [
    "id" => "2740"
    "pid" => "46"
    "tstamp" => "1671537242"
    "title" => "Koncerty organowe w kościele garnizonowym"
    "alias" => "koncerty-organowe-w-kosciele-garnizonowym"
    "author" => "13"
    "addTime" => "1"
    "startTime" => 1698577200
    "endTime" => 1698592500
    "startDate" => "1684015200"
    "endDate" => null
    "teaser" => "<p>Zatrzymaj się na moment! O każdej pełnej godzinie między 12:00 a 16:00 posłuchać można 15-minutowego koncertu na organach Jehmlicha.</p>"
    "addImage" => "1"
    "singleSRC" => "files/festung-koenigstein/bilder/veranstaltungen/Orgelkonzerte/Oreltasten_Haende.jpg"
    "alt" => "koncert na organach"
    "size" => "a:3:{i:0;s:3:"450";i:1;s:3:"300";i:2;s:12:"right_center";}"
    "imagemargin" => "a:5:{s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:3:"top";s:0:"";s:4:"unit";s:0:"";}"
    "imageUrl" => ""
    "fullsize" => "1"
    "caption" => ""
    "floating" => "right"
    "recurring" => ""
    "repeatEach" => ""
    "repeatEnd" => "1700666100"
    "recurrences" => "0"
    "addEnclosure" => ""
    "enclosure" => null
    "source" => "default"
    "jumpTo" => "0"
    "articleId" => "0"
    "url" => ""
    "target" => ""
    "cssClass" => ""
    "noComments" => ""
    "published" => "1"
    "start" => ""
    "stop" => ""
    "location" => ""
    "tags" => ""
    "repeatFixedDates" => "a:12:{i:0;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1685311200;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54000;s:6:"reason";s:0:"";}i:1;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1685829600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:2;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1687644000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:3;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1688853600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:4;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1690668000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:5;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1691272800;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:6;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1692482400;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:7;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1693692000;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:8;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1694901600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:9;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1697320800;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:10;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1698530400;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}i:11;a:4:{s:10:"new_repeat";i:1700607600;s:9:"new_start";i:39600;s:7:"new_end";i:54900;s:6:"reason";s:0:"";}}"
    "ignoreEndTime" => ""
    "useExceptions" => ""
    "showOnFreeDay" => ""
    "weekday" => "0"
    "hideOnWeekend" => ""
    "recurringExt" => ""
    "location_name" => ""
    "location_str" => ""
    "location_plz" => ""
    "location_ort" => ""
    "location_link" => ""
    "location_contact" => ""
    "location_mail" => ""
    "repeatEachExt" => null
    "repeatExceptions" => null
    "repeatExceptionsInt" => null
    "repeatExceptionsPer" => null
    "repeatDates" => null
    "exceptionList" => null
    "regform" => "0"
    "regperson" => null
    "useRegistration" => ""
    "repeatWeekday" => ""
    "regconfirm" => ""
    "regstartdate" => "1671537058"
    "regenddate" => "1671537058"
    "allRecurrences" => "a:12:{i:1685354400;a:4:{s:9:"int_start";i:1685354400;s:7:"int_end";i:1685368800;s:9:"str_start";s:16:"29.05.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"29.05.2023 16:00";}i:1685872800;a:4:{s:9:"int_start";i:1685872800;s:7:"int_end";i:1685888100;s:9:"str_start";s:16:"04.06.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"04.06.2023 16:15";}i:1687687200;a:4:{s:9:"int_start";i:1687687200;s:7:"int_end";i:1687702500;s:9:"str_start";s:16:"25.06.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"25.06.2023 16:15";}i:1688896800;a:4:{s:9:"int_start";i:1688896800;s:7:"int_end";i:1688912100;s:9:"str_start";s:16:"09.07.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"09.07.2023 16:15";}i:1690711200;a:4:{s:9:"int_start";i:1690711200;s:7:"int_end";i:1690726500;s:9:"str_start";s:16:"30.07.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"30.07.2023 16:15";}i:1691316000;a:4:{s:9:"int_start";i:1691316000;s:7:"int_end";i:1691331300;s:9:"str_start";s:16:"06.08.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"06.08.2023 16:15";}i:1692525600;a:4:{s:9:"int_start";i:1692525600;s:7:"int_end";i:1692540900;s:9:"str_start";s:16:"20.08.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"20.08.2023 16:15";}i:1693735200;a:4:{s:9:"int_start";i:1693735200;s:7:"int_end";i:1693750500;s:9:"str_start";s:16:"03.09.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"03.09.2023 16:15";}i:1694944800;a:4:{s:9:"int_start";i:1694944800;s:7:"int_end";i:1694960100;s:9:"str_start";s:16:"17.09.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"17.09.2023 16:15";}i:1697364000;a:4:{s:9:"int_start";i:1697364000;s:7:"int_end";i:1697379300;s:9:"str_start";s:16:"15.10.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"15.10.2023 16:15";}i:1698577200;a:4:{s:9:"int_start";i:1698577200;s:7:"int_end";i:1698592500;s:9:"str_start";s:16:"29.10.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"29.10.2023 16:15";}i:1700650800;a:4:{s:9:"int_start";i:1700650800;s:7:"int_end";i:1700666100;s:9:"str_start";s:16:"22.11.2023 12:00";s:7:"str_end";s:16:"22.11.2023 16:15";}}"
    "overwriteMeta" => "1"
    "languageMain" => "0"
    "imageTitle" => ""
    "address" => ""
    "description" => null
    "pageTitle" => ""
    "mobileImageSize" => ""
    "mobileImageCustomSize" => ""
    "mobileImageSrc" => null
    "mobileImage" => ""
    "featured" => ""
    "fks_event_location" => ""
    "fks_event_category" => ""
    "robots" => ""
    "pos_idx" => 12
    "pos_cnt" => 13
    "moveReason" => null
    "date" => "29.10.2023"
    "time" => "12:00–16:15"
    "datetime" => "2023-10-29T12:00:00+01:00"
    "day" => "Niedziela"
    "month" => "Październik"
    "parent" => "46"
    "calendar" => Contao\CalendarModel {#1375}
    "link" => "Koncerty organowe w kościele garnizonowym"
    "href" => "index.php/pl/event/koncerty-organowe-w-kosciele-garnizonowym.html?day=20231029&amp;times=1698577200,1698592500"
    "class" => " upcoming"
    "until" => ""
    "begin" => 1698577200
    "end" => 1698592500
    "details" => Closure() {#1414}
    "hasTeaser" => true
    "hasDetails" => Closure() {#1419}
    "firstDay" => "Niedziela"
    "firstDate" => "29.10.2023"
    "calendar_title" => "PL - Veranstaltungen"
   ]
  }
 }
]

Na królewskim kamieniu - TWIERDZA KÖNIGSTEIN w Górach Połabskich