Wystawy

IN LAPIDE REGIS – Na kameni králově

Wystawa stała w domu bramnym to najważniejsza i największa wystawa na twierdzy.
Prezentowana tutaj historia Königstein, począwszy od pierwszej wzmianki w roku 1241, aż do otwarcia tutaj muzeum w 1955 r., obejmuje aż 33 pomieszczenia wystawiennicze.
Poza licznymi eksponatami najważniejsze historyczne wydarzenia ilustrowane są za pomocą modeli, obrazowych makiet i naturalnej wielkości postaci.

Zwiedzanie wystawy polecamy również grupom dziecięcym, gdyż zawiera ona liczne elementy z zakresu pedagogiki muzealnej oraz teksty opracowane specjalnie dla najmłodszych.

Teksty wystawiennicze: niemiecki, angielski, czeski
Czas trwania: min. 1h

Wystawa w Domu Studziennym

Widok na szyb wiertniczy o głębokości 152 metrów
Widok na szyb wiertniczy o głębokości 152 metrów Festung Königstein gGmbH

Głęboka na 152,5 m studnia na twierdzy Königstein jest najgłębszą tego rodzaju studnią w Saksonii i drugą pod względem głębokości studnią w Niemczech. Największe atrakcje wystawy to wgląd w oświetlony szyb studni oraz prezentacja techniki wydobywania wody przy użyciu silnika elektrycznego z 1911 roku.

Pierwsze pomieszczenie wystawiennicze zdominowane jest przez zrekonstruowane potężne koło deptakowe o średnicy 7 m, przy pomocy którego wydobywano dawniej wodę ze studni.

Ponadto nowy model ukazuje jak w XVI w. za pomocą perlika i żelazka drążona była studnia.  W porach, kiedy woda nie jest wydobywana, prezentowany jest film ze zjazdu w głąb studni. Na dużych ekranach zobaczyć można wówczas fascynujące ujęcia z szybu studni.

Wśród dzieci największą popularnością cieszą się napędzane korbką ruchome modele domu ze studnią, kieratu końskiego i maszyny parowej.

Teksty wystawiennicze: niemiecki, angielski, czeski
Czas trwania: min. 30 min.

 

Zeitanspruch: mindestens 30 Minuten

Więzienie państwowe | Historia budowy i funkcje twierdzy | Twierdza ok. roku 1900

Nowe wystawy stałe w Zamku Jerzego od 27 lipca 2018

Wystawa dokumentuje historię najsurowszego więzienia państwowego w Saksonii. Dzięki nowej stacji multimedialnej możliwe będzie wkrótce wyszukiwanie informacji na temat wybranych więźniów.  Stacja audio umożliwia zwiedzającym podsłuchanie fikcyjnej rozmowy między więźniami, przebywającymi w areszcie w XVIII w.  Dalsze części wystawy poświęcone są budowie Zamku Jerzego oraz pełnionym przez niego funkcjom.

Ponadto w udostępnionych po raz pierwszy dla zwiedzających pomieszczeniach prezentowana jest ręcznie obsługiwana maglownica (z roku 1905) oraz dokumentacja zdjęciowa „Twierdza ok. roku 1900”

Zabawa interaktywna dla dzieci: „Przepuszczeni przez magiel - coś dla silnych pomocników”

Teksty wystawiennicze: niemiecki, angielski, czeski
Czas trwania: min. 30 min.

 

Zakład pracy dla trudnej młodzieży na Twierdzy Königstein (1949 do 1955)

Wystawa specjalna od  5 kwietnia do 31 października 2019 r.

Rok 2019 na Twierdzy Königstein gGmbH poświęcony będzie tematowi „Zakładu pracy dla trudnej młodzieży, 1949-55”.  Wystawa specjalna rzuci światło na historię powstania i życie codzienne tej utworzonej siedemdziesiąt lat temu instytucji wychowawczej. Dzięki instalacjom, zdjęciom, dokumentom i obiektom muzealnym zwiedzający będą mogli uzyskać wgląd w życie codzienne młodzieży, przebywającej w ośrodku.  Stacje multimedialne prezentować będą wspomnienia naocznych świadków oraz zachowaną dokumentację.

Teksty wystawiennicze: niemiecki, angielski, czeski
Czas trwania: min. 30 min.

 

Kolejne wystawy

wróć do przeglądu