25. Historyczno-romantyczny
jarmark bożonarodzeniowy
„Königstein – zimowa opowieść”

*** w weekendy adwentowe 2021 ***

Tradycyjny jarmark z muzykantami i rzemieślnikami

Historyczno-romantyczny jarmark bożonarodzeniowy na twierdzy Königstein

Zakładamy, że historyczno-romantyczny jarmark bożonarodzeniowy „Königstein – zimowa bajka” może się odbyć w tym roku. W warunkach trwającej pandemii koronowej zostanie wdrożona koncepcja higieny mająca na celu ochronę zdrowia odwiedzających i wszystkich zaangażowanych osób, co może wiązać się z pewnymi ograniczeniami w porównaniu z poprzednimi latami (do 2019 r.). Jednak nie jesteśmy jeszcze w stanie wydać żadnych wiążących oświadczeń o obecnym stanie.

Godziny otwarcia twierdzy Königstein w weekendy adwentowe:

soboty i niedziele od 9:00 do 19:00

Wstęp

W weekendy adwentowe obowiązują ceny sezonu wysokiego:

Pełny wstęp: 12 €
Ulgowe: 9 €
Bilet rodzinny: 30 €
Mini bilet rodzinny: 18 €

więcej informacji...

Regularne godziny otwarcia
Twierdza Königstein
w miesiącach zimowych:

Codziennie od 9:00 do 17:00
Ostatni wpis: 16 godzin
Dzień zamknięcia: 24 grudnia
31 grudnia fort zamyka się o godzinie 15:30.