2 Niższe fortyfikacje

(Niedere Werke)

w 1755-1802 r. wybudowane budowle  w celu lepszej obrony wejścia na twierdzę.

Wróć