4 Brama ravelin

(Torravelin)
 

Kasa

w 1729-36 r. podpiwniczną bramę wybudowano w celu obrony wejścia; lokalizacja straży bramy.

Wróć