21 Główna warta

(Hauptwache)

z aresztem garnizonowym.

Die Hauptwache mit dem Arrestlokal

Wróć