24 Barak dla oddziałów

(Mannschaftsbaracke)

1899 r. budowla drewniana do zakwaterowania żołnierzy.

Wróć