27 Schron dla oddziałów artyleryjskich IX

(Artillerieuntertreteraum IX)

pomieszczenie ochronne dla załóg artyleryjskich.

Wróć