45 Schron dla oddziałów artyleryjskich VI

(Artillerieuntertreteraum VI)

pomieszczenia ochronne dla załóg artyleryjskich.

Wróć