50 Schron dla oddziałów artyleryjskich V

(Artillerieuntertreteraum V)

pomieszczenia ochronne dla załóg artyleryjskich.

Der Artillerieuntertreteraum V an der Königsnase

Wróć