53 Miejsce ucieczki

(Abstiegsstelle)

udana ucieczka z twierdzy Königstein w 1942 r. (w tych czasach obóz jeniecki).

General Giraud

Wróć