57 Magazyn pocisków

(Geschossmagazin)

Wystawa

w latach 1735/36 wybudowano z funkcją magazynu prochu; w 1876 r. otrzymał otulinę z ziemi; po roku 1883 używany tylko do magazynowania nie ostrych pocisków (granaty).

Wystawa kamieni nagrobnych z cmentarza twierdzy, który znajduje się poza terenem twierdzy i w między czasie został prawie zupełnie zniszczony.

Wróć