60 Koszary B

(Kaserne B)

w 1897 r. wybudowane do zakwaterowania żonatych podoficerów ; służą do dnia dzisiejszego jako dom mieszkalny.

Wróć