61 Schron dla oddziałów artyleryjskich I

(Artillerieuntertreteraum I)

pomieszczenia ochronne dla załóg artyleryjskich

Wróć