Wystawa specjalna

Mury miejskie Nankinu -
Wał obronny cesarzy z dynastii Ming

7 kwietnia - 5 listopada 2017
codziennie w godz. 10:00 - 17:00
w zamku Magdalenenburg

W centrum wystawy czasowej stoi mur miejski Nankinu w Chinach – spektakularna budowla, którą z twierdzą Königstein łączy przede wszystkim funkcja obronna obiektu oraz jej monumentalny wygląd.

Posługując się eksponatami muzealnymi oraz licznymi stacjami multimedialnymi wystawa przywołuje do Szwajcarii Saksońskiej przeszłość i teraźniejszość potężnego chińskiego wału obronnego, ukazując przy tym podobieństwa między saksońską i dalekowschodnią architekturą obronną.

 

Najdłuższe mury miejskie świata

Dawne miasto cesarskie Nankin posiada najdłuższe mury miejskie na świecie: z niegdysiejszych 33 km do dzisiaj zachowało się 25 km. Budowle obronne wzniesione między 1366, a 1393 rokiem uwzględniają – podobnie jak twierdza Königstein – naturalne warunki topograficzne miejsca. Nie mniejszą rolę odegrały również zasady Fengshui.

Fundamentem budowli, w której znajdowało się pierwotnie 13 bram miejskich, jest kamień naturalny. Na niektórych odcinkach został on również wykorzystany do wzniesienia samego muru, jednak w przeważającej mierze mur wybudowany został z ponad 100 milionów cegieł, wypalonych specjalnie na potrzeby wzniesienia budowli. Z tych samych cegieł zbudowany jest również wybrukowany szczyt muru, po którym można z chodzić.

Ciekawostka: na każdej cegle znaleźć można inicjały producenta, który ją wykonał. Dzięki temu możliwe było równocześnie przestrzeganie kontyngentu, co jest przykładem dawnego sposobu zabezpieczania jakości oraz prowadzenia statystyk.

Saksońsko-chińskie partnerstwo muzeów

Muzeum Muru Miejskiego w Nankinie oraz Twierdza Königstein zobowiązały się w roku 2016 do zorganizowania w ciągu następnych dwóch lat, w obydwóch krajach wystaw specjalnych i wzajemnego zaprezentowania swoich budowli.

Po prezentacjach dalekowschodniej architektury obronnej na Twierdzy Königstein, w nowych pomieszczeniach Muzeum Muru Miejskiego w Nankinie pokazana zostanie prawdopodobnie w roku 2018 wystawa poświęcona Twierdzy Górskiej ze Szwajcarii Saksońskiej.

Więcej informacji w naszej kronice

Xuanwu Tor
Z naszego bloga dowiesz się jak zaczęło się partnerstwo pomiędzy Twierdzą Königstein i Muzeum Muru Miejskiego w Nankinie

Video-Impressionen