Stajna dla koni komendanta

Wnętrze z około 1900 r.

Godziny otwarcia: kwiecień - październik: 9:00 - 18:00 | listopad - marzec: 9:00 - 17:00

Pozycja: Stajna dla koni komendanta

Przyjazność rodzinie: modele zwierząt w stajni | tylko w czasie Adwentu: żywe zwierzęta

Dostępność: widok wystawy możliwy przez drzwi stajni

Fotografować: dozwolone w celach prywatnych bez latarki | wymagana autoryzacja zdjęć do użytku komercyjnego

Stajnia dla koni komendanta

Stajnie komendanta zostały zbudowane w 1828 roku, gdzie komendant twierdzy trzymał swoje konie wierzchowe. Czasami sześć boksów mieściło również konie pociągowe dla artylerii i powozów.

W budynku znajdowało się również mieszkanie mistrza uprzęży, pomieszczenie na uprząż i paszę, a także krowiarnia i chlew.

Stajnia została zrekonstruowana około 1900 roku. Pozostałe pomieszczenia są obecnie warsztatami.

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Godziny otwarcia

kwiecień - październik godz. 9 - 18
listopad - marzec godz. 9 - 17
Koniec wstępu dla zwiedzających:
1 godzina przez zamknięciem twierdzy