Wystawa czasowa 2020

„Dostojni goście na najpiękniejszej twierdzy Saksonii“

Prawdopodobnie od końca kwietnia – 1 listopada 2020, godz. 10 – 18
Magdalenenburg, 2. piętro

Wystawa czasowa „Dostojni goście na najpiękniejszej twierdzy Saksonii” opowiada o znanych osobistościach, goszczących na twierdzy Königstein oraz wzrostu popularności twierdzy wśród turystów. Pierwsi zwiedzający trafili tu już na początku XVIII wieku. Każde wejście na teren kompleksu militarnego wymagało pisemnej zgody aktualnie urzędującego gubernatora Drezna i dokumentowane było w specjalnym rejestrze przez wpuszczającego wartownika. Tak powstał prawdziwy skarb dla badaczy historii Königstein oraz fundament aktualnej wystawy czasowej.

Cenne obrazy, dokumenty i eksponaty opowiadają o najznamienitszych osobistościach, goszczących na twierdzy w XVIII i XIX w. oraz umożliwiają odwiedzającym bliższe poznanie prywatnego życia ówczesnych celebrytów i okoliczności ich pobytu na Königstein. Na liście znaleźć można cara Piotra I., Alexandra Humboldta, Carla Gustava Carusa, Bertela Thorvaldsena i wielu innych uznanych artystów, polityków i naukowców.

Atrakcje wystawy

Ponad 20 partnerów udostępniło cenne oryginały, m.in. Gallerie degli Uffizi z Florencji, Musées communaux de Verviers (Belgia), Thorvaldsens Museum z Kopenhagi czy Państwowe Zbiory Sztuki z Drezna.

 

Car & Cesarz | Piotr Wielki, Napoleon, Franciszek Józef I.
Zar Peter der Große | Porträt, Öl auf Leinwand | Archiv Festung Königstein gGmbH

Piotr I., zwany Wielkim (1672-1725)
car i wielki książę rosyjski, pierwszy cesarz Rosji

 • Portret, olej na płótnie, Jan Marc Nattier mł., 1717
  udostępniony przez: Bawarski Zarząd Państwowych Zamków, Ogrodów i Jezior, Rezydencja w Monachium

 • Zawarcie sojuszu między carem Piotrem I. i Augustem Mocnym (1701)
  udostępniony przez: Saksońskie Archiwum Państwowe, oddział główny w Dreźnie

 • List z 16 listopada 1712 r. – Zapowiedź wizyty na twierdzy cara Piotra I.
  Od 25 lipca 2020 r. jako faksymile
  udostępnione przez: Saksońskie Archiwum Państwowe, oddział główny w Dreźnie

 

Napoleon I. (1769-1821)
cesarz Francji

 • Portret „Napoleon na koniu“, olej na płótnie, Simon Meister, 1832
  Od 1 lipca 2020 jako reprodukcja
  udostępniona przez: Muzeum Miejskie Simeonstift Trier

 • Popiersie „Napoleon I.“, biskwit, Sèvres, 1808
  udostępnione przez: Państwowe Zbiory Sztuki Drezno/Zbiory Porcelany
  Popiersie “Napoleon 1812”, marmur karraryjski, 1885
  zbiory własne Festung Königstein gGmbH

 • Siodło Napoleona (1812)
  udostępnione przez: Państwowe Zbiory Sztuki Drezno/Zbrojownia

 • Buty jeździeckie Napoleona (1813)
  udostępnione przez: Państwowe Zbiory Sztuki Drezno/Zbrojownia

 

Franciszek Józef I. (1830-1916)
cesarz Austrii

 • portret, olej na płótnie, Johann Ranzi, ok. 1851
  udostępniony przez: Österreichische Bundesmobilienverwaltung, Wiedeń
Artyści | Canaletto, Thorvaldsen, Vigée-Lebrun
Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun | Porträt, Öl auf Leinwand | Archiv Festung Königstein gGmbH

Marie-Louise Vigée-Lebrun (1755-1842)
francuska malarka (nadworna malarka francuskiej królowej Marii Antoniny)

 • Autoportret, olej na płótnie, 1790
  udostępniony przez: Galleria degli Uffizi, Florencja, Włochy

 • Portret, olej na płótnie, malarz nieznany, ok. 1790
  udostępniony przez: Musées communaux de Verviers, Belgia

 • Prezentacja filmowa (występ aktorski) na kanwie zapisków z dziennika Vigée-Lebrun na temat jej wizyty na twierdzy

 

Bernardo Bellotto, zwany Canaletto (1722-1780)
Malarz krajobrazowy wielokrotnie pojawia się w rejestrze odwiedzających twierdzę.
Tworzył on tutaj szkice i wprawki do swoich obrazów wielkoformatowych.

 • Zamek Magdalenenburg, dom studzienny i sala Johannissaal na twierdzy Königstein
  olej na płótnie, 1756-58, reprodukcja
  bpk/Manchester City Galleries

 

Bertel Thorvaldsen
duński rzeźbiarz i medalier

 • Portret, olej na płótnie, 1852, Apollinarij Horawski
  udostępniony przez: Thorvaldsens Museum, Kopenhaga, Dania

 • „Amor i Psyche“, relief gipsowy/odlew z modelu glinianego
  udostępniony przez: Państwowe Zbiory Sztuki Drezno/Albertinum
Naukowcy & Politycy | Brühl, Carus, Humboldt ...
Alexander v. Humboldt | Porträt, Öl auf Leinwand, Künstler unbekannt | Archiv Festung Königstein

Henryk von Brühl (1700-1763)
hrabia, minister i premier pod rządami Augusta Mocnego i Fryderyka Augusta II.

 • Portret, olej na płótnie, Christoph Friedrich Reinhold Lisiewsky, XVIII w. udostępniony przez: Państwowe Zbiory Sztuki Drezno/Galeria Starych Mistrzów

Alexander von Humboldt

 • Dziennik V – wpis z 14 czerwca 1797,
  od 27 maja 2020 prezentowany będzie na wystawie w formie faksymile
  udostępniony przez: Biblioteka Państwowa w Berlinie – Pruskie Dziedzictwo Kulturowe

 • Portret, olej na płótnie, druga połowa XIX w., autor nieznany

Carl Gustav Carus
przyrodnik, malarz i lekarz, współzałożyciel Akademii Medycznej w Dreźnie

 • Fotografia, F. i O. Brockmann, 1865
  udostępniona przez: SLUB Dresden/Niemiecka Fototeka | Miejskie Muzea Drezna – Muzeum Miejskie w Dreźnie
Saksońscy królowie

Jan Wettyn (1801-1873)
król Saksonii 1854-1873

 • Portret, olej na płótnie, autor nieznany, ok. 1870
  zbiory własne Festung Königstein gGmbH

Albert I. Wettyn (1828-1902)
król Saksonii 1873-1902

 • Portret, olej na płótnie, Alfred Diethe, 1876
  zbiory własne Festung Königstein gGmbH

Jerzy I. Wettyn (1832-1904)
brat króla Alberta, po którym objął tron (1902-1904)

 • Portret, olej na płótnie, Franz Kors, 1895
  zbiory własne Festung Königstein gGmbH

Fryderyk August III. Wettyn (1865-1932)
syn króla Jerzego I. Wettyna, ostatni król Saksonii (1904-1918)

 • Portret, olej na płótnie, Carl Bantzer, 1910
  Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie/Galeria Nowych Mistrzów

Sensacyjne znalezisko – legendarna waga osobowa księcia Saksonii

Kurator A. Pawluschkow oraz A. Taube (dyrektor Festung Königstein gGmbH) prezentują zabytkową wagę osobową | Zdjęcie: Marko Förster

W 1712 roku, w sali Johannissaal – dzisiejszej Nowej Zbrojowni – August Mocny kazał ustawić wagę osobową. Podczas uroczystości dworskich, w celach rozrywkowych, ważono na niej uczestniczących w spotkaniu gości. Ta zapoczątkowana w czasach augustowskich tradycja dworska kontynuowana była aż po wiek XX. Waga szalkowa, uznawana przez kilkadziesiąt lat za zaginioną, odnaleziona została w 2019 roku podczas prac porządkowych w piwnicach Starych Koszarów i odrestaurowana. Na wystawie zobaczyć ją będzie można wraz z wybranymi wpisami z „wykazu ważonych”. Oryginał tego dokumentu, kryjącego w sobie dane na temat wagi ciała licznych znanych osobistości z okresu 1712 – 1909, uznany jest za zaginiony. Dzięki kopii z roku 1930 dysponujemy jednak informacjami na temat tężyzny fizycznej dostojnych gości.

Muzyka klasyczna w kościele garnizonowym

Cykl koncertów tematycznych towarzyszących wystawie czasowej

Zdjęcie: Christian Gottlob Hammer – Widok twierdzy Königstein w Saksonii od strony zachodniej, rycina kolorowana, początek XX w.