Wystawa specjalna 2019

Ośrodek kształcenia młodzieży na Königstein, 1949-1955

5 kwietnia - 3 listopada 2019
Zamek Magdaleny, 2 piętro

Od 1949 do 1955 roku na twierdzy Königstein działał ośrodek kształcenia młodzieży. Młodzi ludzie sprawiający problemy wychowawcze lub tacy, którzy popadli w konflikt z prawem wychowywani byli tutaj na prawdziwych „socjalistycznych obywateli”. W siedemdziesiątą rocznicę utworzenia „ośrodka reedukacyjnego” przypomina nam o nim wystawa na twierdzy Königstein.

Życie codzienne młodzieży na Königstein przybliżają odwiedzającym instalacje, zdjęcia, dokumenty i oryginalne przedmioty. Bezpośredni dostęp umożliwiają stacje multimedialne, prezentujące wywiady ze świadkami tamtych czasów.

Wystawa szuka odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięły tego typu ośrodki kształcenia młodzieży w NRD i dlaczego jeden z nich powstał akurat na Königstein.
Ośrodki kształcenia miały być szansą dla osieroconych i zdemoralizowanych młodych ludzi na wyuczenie się zawodu i rozpoczęcie „uporządkowanego życia”.  W latach 50., po raczej eksperymentalnych początkach, kierownictwo ośrodka na Königstein, podobnie jak i wielu innych ośrodków w NRD, zaczęło realizować metodę wychowania kolektywnego, opracowaną przez sowieckiego pedagoga Makarenkę. Zarówno praca, jak i czas odpoczynku podlegały surowej dyscyplinie.

Pod wpływem nacisków otoczenia, wiosną 1955 roku, ośrodek został zamknięty, a na twierdzy utworzono muzeum. Część wychowanków została zwolniona, a część przeniesiona do innych ośrodków.

Rekomendacja wiekowa: od 12 lat
Uwaga: Ze względu na wrażliwość tematu wystawa nie zawiera tekstów dla dzieci oraz zajęć interaktywnych z zakresu pedagogiki muzealnej.