Wystawa specjalna „Z 1818 skok w 2018”

Caspar David Friedrich i jego widzenie świata w konfrontacji ze sztuką współczesną

Wystawa we współpracy ze Stowarzyszeniem Künstlerbund Dresden e. V.

Od 24 marca do 7 października 2018 | codziennie w godz. 10 - 18

W centrum wystawy stoi analiza jednego najsłynniejszych dzieł Caspara Davida Friedricha - obraz „Wędrowiec nad morzem mgły”. Od 1778 roku aż do swojej śmierci w roku 1840 Caspar David Friedrich mieszkał głównie w Dreźnie. Szkice wstępne do słynnego obrazu powstały w roku 1813, podczas licznych wyjazdów plenerowych malarza do Szwajcarii Saksońskiej. Artysta zaszywał się tam, aby uciec przed koszmarem ogarniętego wojną Drezna. Pięć lat później, przed dokładnie 200 laty, powstał jego najznamienitszy krajobraz we mgle.

Dzieło tematyzuje samotność człowieka w odniesieniu do nieskończoności natury i rozumiane jest jako metafora dla wewnętrznych stanów ducha. Może ono być jednak również interpretowane jako reakcja na zewnętrzne sytuacje polityczne. Friedrich rozwinął w tym czasie nowatorskie koncepcje obrazu i nową technikę malowania. W skonstruowanych przestrzeniach obrazu łączył on ze sobą w zróżnicowanych perspektywach fragmenty powstałych w plenerze rysunków, bazując na symetriach i zasadach złotego podziału. Ponadto nadał on występującej w obrazie, typowej dla jego twórczości odwróconej postaci, niezwykle dominujące znaczenie. Dzięki niej wzrok odbiorcy kierowany jest w głąb krajobrazu.

Nowatorska koncepcja obrazu Caspara Davida Friedricha jest dla współczesnych artystów wciąż interesująca i niezmiernie ważna dla ich artystycznych założeń. Dyskusja z jego dziełem, „skok w czasie” z roku 1818 w rok 2018 i elementy łączące i dzisiaj wciąż aktualne to główne tematy tej wystawy.

Obok dwuwymiarowych prac z dziedziny malarstwa, rysunku i grafiki, prezentowane będą również prace plastyczne oraz instalacje przestrzenne, pochodzące w sumie od 47 artystów.

Prezentowani artyści

Veronica von Appen (gest. 2017), Rainer Böhme, Willi Boos, Gudrun Brückel, Jürgen Cominotto, Christa Donner, Heinz Ferbert, Rita Geißler, Jochen Fiedler, Kerstin Franke-Gneuss, Mandy Friedrich, Carsten Gille, Petra Graupner, Dirk Großer, Winfried Hänel, Angela Hampel, Christiane Harig, Thomas Hellinger, Heino Hellwig, Frank Herrmann, Mandy Herrmann, Frank Hoffmann, Stella Intchovska, Anton Paul Kammerer, Gabi Keil, Anne Kern, Christian Kirsten, Michael Klose, Janina Kracht, Chris Löhmann, Mechthild Mansel, Frank Mehnert, Michael Melerski/Alexandra Wegbahn, Maja Nagel, Christian  Neuber, Lucas Oertel, Hans-Jürgen Reichelt, Gabriele Reinemer, Elisabeth Richter, Karen Roßki, Luc Saalfeld, Frank Schauseil, Gabriele Seitz, Andre Uhlig, Theresa Wenzel und Reinhard Zabka.

Związek Artystów Drezdeńskich t.z.

Związek Artystów Drezdeńskich t.z (KBD) ze swoimi 450 członkami oraz 50 członkami honorowymi jest nie tylko jednym z największych drezdeńskich stowarzyszeń, ale również najsilniejszym we wschodnich Niemczech związkiem regionalnym, pośród wszystkich należących do liczącego ponad 11.000 członków Krajowego Związku Artystów Sztuk Pięknych.

Związek Artystów Drezdeńskich t.z reprezentuje interesy z reguły niezależnych artystów, tworzących sztukę piękną oraz propaguje i wspiera dobra kultury z dziedziny sztuk pięknych.

Poza wsparciem oraz reprezentowaniem interesów z obszaru sztuk pięknych, co jest zarazem najważniejszym aspektem działalności KBD, angażuje się on publicznie w różnorakie projekty i imprezy, jak np. KÜNSTLERMESSE DRESDEN, „offene ateliers dresden“ oraz liczne wystawy.

tło obrazu: fragment obrazu «Wędrowiec nad morzem mgły». (Wanderer über dem Nebelmeer) Caspara Davida Friedricha
© bpk | Hamburger Kunsthalle | Elke Walford