Wystawy specjalna 2021

Znacznie wcześniej niż myślano! Königstein w epoce brązu

02.06. do 31.10.2021, godz. 10 – 18
Magdalenenburg, 2 piętro

W kwietniu 2016 roku archeolodzy dokonali na Königstein odkrycia, które sprawiło, że najstarsza historia wzgórza, na którym usytuowana jest twierdza, musiała zostać napisana od nowa:
Podczas prac podziemnych koparka natknęła się na nieznany dotychczas lej na odpady wypełniony 55 kawałkami skorup. To niepozorne na pierwszy rzut oka znalezisko okazało się spektakularnym odkryciem badawczym. Znalezione fragmenty przedmiotów pochodzą z późnej epoki brązu i mają około 3000 lat. Tym samym pojawił się niezbity dowód na to, że Königstein zasiedlony był przez ludzi już w okresie prehistorycznym – ponad 2000 lat przed jego pierwszą pisemną wzmianką!

Odkrycie to stało się inspiracją do opracowania wystawy specjalnej „Znacznie wcześniej niż myślano! Königstein w epoce brązu”.
Nie istnieją żadne pisemne przekazy dotyczące tej dawno minionej epoki. Dlatego to właśnie badania archeologiczne rzucają światło na ten niezwykle odległy czas. Wystawa zdradza, do jakiej kultury można przypisać przedmioty z epoki brązu znalezione na Königstein i co wiadomo o ludziach, którzy żyli w tamtym czasie.

Największe atrakcje wystawy:

  • Sensacyjne znalezisko archeologiczne na Königstein
    Dotychczas świadectwa obecności człowieka w epoce brązu znajdowano w pełnym pęknięć i załamań skalistym regionie Szwajcarii Saksońskiej niezwykle rzadko. Aż do czasów średniowiecza obszar między Drezdeńską Doliną Łaby a Kotliną Czeską był przede wszystkim obszarem tranzytowym. Wiedziano, że na sąsiadującym z Königstein wzgórzu Pfaffenstein już ponad 3000 lat temu znajdował się wzmocniony plac.
    Znalezienie na Königstein 55 fragmentów przedmiotów stanowiło więc tym większą sensację naukową. Wystawa prezentuje najnowsze znalezisko, a także inne, odnalezione w okolicy, ślady epoki brązu.
Widok na góry stołowe Szwajcarii Saksońsko-Czeskiej w kierunku Czech
Znaleziska z epoki brązu odkryte zostały na Lilienstein, Pfaffenstein i Königstein. © Twierdza Königstein | Zdjęcie: Matthias Hultsch
  • Ceramika - Biżuteria - Narzędzia - Broń
    Ponadto można również zobaczyć znaleziska z późnej epoki brązu z Drezdeńskiej Doliny Łaby. Ilustrują one życie ówczesnych ludzi w zakresie budowy domów, rękodzieła, sposobu żywienia, wytwarzania biżuterii, ale także pod kątem działań wojennych i obrzędów pogrzebowych.

Fascynujący brąz

Oryginalne eksponaty z brązu pokryła zielona, matowa patyna. Aby ukazać oryginalny złoty połysk brązu, archeolodzy eksperymentalni wytworzyli na potrzeby wystawy obiekty przy użyciu środków i metod znanych z epoki brązu.

Film dokumentalny (tu: wersja skrócona) pokazuje produkcję siekiery z brązu od przerobu rudy do odlewu. Film w całości prezentowany jest na wystawie.