Wystawy w Zamku Jerzego

Uwięzieni na Königstein

Podobnie jak wiele innych twierdz w Europie, twierdza Königstein służyła również jako więzienie państwowe.  Dodatkowo znajdowały się tutaj także specjalne więzienia dla więźniów skazanych na ciężkie prace przymusowe, więźniów wojskowych oraz jeńców wojennych.  Nowa wystawa „Uwięzieni na Königstein” prezentuje historię więziennictwa oraz losy więzionych na twierdzy w latach 1588 - 1922.  Do najsłynniejszych osadzonych w więzieniu państwowym należeli Johann Friedrich Böttger - wynalazca europejskiej porcelany oraz socjaldemokrata August Bebel.  

Dramatyczne przybycie na Königstein zakutego w kajdany więźnia obrazuje krótki film. Stacja medialna umożliwia zapoznanie się z informacjami na temat ok. 1000 udokumentowanych osadzonych. Obok nazwisk znaleźć tam można również fakty dotyczące pochodzenia więźniów, związanych z nimi szczególnych wydarzeń, wyżywienia i powodów z jakich trafili na Königstein.

Szczególnie ciekawa dla najmłodszych odwiedzających będzie z pewnością cela dla więźniów skazanych na pracę przymusową z roku 1790 oraz wartownia – w obydwóch pomieszczeniach zobaczyć można naturalnej wielkości postaci!  Odwiedzający mogą tu również posłuchać rozmów prowadzonych przez uwięzionych i żołnierzy.

 

Historia budowy i użytkowania Zamku Jerzego

W łączniku między dziedzińcem Zamku Jerzego, a bastionem Jerzego znajduje się nowa dokumentacja poświęcona historii budowy i użytkowania tego prawie 400-letniego zamku oraz budowli go poprzedzających. Model architektoniczny późnogotyckiego zamku z ok. 1500 roku, teksty, zdjęcia i wirtualny spacer rzucają światło na fascynującą przeszłość budowli - od średniowiecznego zamku królewskiego, przez książęcy pałacyk myśliwski po budynek mieszkalny i siedzibę administracji.

Twierdza Königstein ok. roku 1900

Po raz pierwszy udostępniono dla zwiedzających dworską komnatę reprezentacyjną oraz jej przedsionek! Wystawa fotograficzna prezentuje życie codzienne na Königstein ok. roku 1900. Główną atrakcją jest ręczny 100-letni magiel, używany przez mieszkańców twierdzy jeszcze po roku 1955.

Przybycie więźnia na Königstein

Krótki film obrazuje dramatyczne przybycie na Königstein zakutego w kajdany więźnia .